skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

3 lutego 2010, 09:40 Dobroczyńca Roku

Do 7 lutego można zgłaszać kandydatów w konkursie "Dobroczyńca Roku".
Celem konkursu organizowanego po raz trzynasty przez Akademię Rozwoju Filantropii
jest promocja idei społecznego zaangażowania oraz idei społecznej odpowiedzialności
wśród przedsiębiorców.
Do konkursu mogą być zgłaszane firmy i fundacje utworzone przez firmy, które angażują
się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji
z organizacjami pozarządowymi. Zgłoszenia do tytułu "Dobroczyńca Roku" mogą składać
fundacje i stowarzyszenia w kategoriach:
"Współpraca firmy z organizacją pozarządową"
- firmę zgłasza organizacja pozarządowa (fundacja lub stowarzyszenie)
"Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy"
- firmy samodzielnie zgłaszają swoją kandydaturę
"Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy"
- kandydatury zgłaszają organizacje należące do sieci Lokalnych Organizacji Grantowych
oraz ich bezpośredni beneficjenci, będący organizacjami pozarządowymi.
Laureaci Konkursu nie otrzymują nagród finansowych. Nagrodą jest tytuł i statuetka "Dobroczyńcy Roku" oraz prawo posługiwania się logotypem konkursu w swoich kampaniach promocyjno-informacyjnych.
Więcej informacji, a także formularze wniosków, poprzez które można zgłosić kandydatów
dostępne są na stronie: www.dobroczyncaroku.pl