skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

2 lutego 2010, 11:25 Nie pracujesz, jesteś niepełnosprawny, mieszkasz na Mazowszu, zapoznaj się z tą ofertą .Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizację projektu „Trening pracy osób niepełnosprawnych – drogą do integracji zawodowej i społecznej” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwa od stycznia do grudnia 2010 roku.
W ramach projektu, POPON oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.
Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych:
 z województwa mazowieckiego
 w wieku od 18 r. ż. do 60 r. ż. kobiety / 65 r. ż, mężczyźni
 bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy
 bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności - z zachowaną normą intelektualną
 z motywacją do aktywnego poszukiwania pracy
W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy osobom niepełnosprawnym:
 wsparcie trenera pracy w ciągu całego okresu poszukiwania zatrudnienia
 konsultacje z psychologiem i prawnikiem w zakresie spraw związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
 pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego
 pomoc w dobraniu stanowiska pracy odpowiedniego do kwalifikacji i możliwości psychofizycznych danej osoby
 mini-szkolenia dot. autoprezentacji, prawa pracy, zachowania w zakładzie pracy
 dostęp do bieżących ofert pracy
 wsparcie trenera pracy we wszystkich aspektach adaptacji do nowego miejsca pracy
Rejestracja uczestników projektu odbywa się osobiście w siedzibie POPON, Warszawa ul. Jana Pawła II nr 34 lok 2.
Informacje o projekcie można uzyskać pisząc na adres e-mail: trener@popon.pl lub pod numerem tel. 022 620-32-02 wew.110 lub 112