skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

29 stycznia 2010, 13:23 Nadzieja dla chorych na Retinitis Pigmentosa

Trudno jeszcze mówić o prawdziwym przełomie, ale nadzieja na to jest coraz bliżej. Naukowcy ze Stanó Zjednoczonych wynaleźli "specyfik" skutkujący biologiczną poprawą siatkówki oka u osób chorujących na Retinitis Pigmentosa (zwyrodnienie barwnikowe siatkówki).
Wspomniany specyfik to rzęskowy czynnik
neurotropowy (CNTF) z aplikaturą NT-501 firmyy NEUROTECH. Jak stwierdzono podczas badań, preparat ten podawany do oka prowadzi do zagęszczenia siatkówki. Efekt ten udało się zauważyć u pacjentów chorych na AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem). Obecnie klinicznym badaniom poddawanych jest 60 osób z Retinitis Pigmentosa. Podzielone są one na dwie grupy - z wczesnym i późnym stadium choroby. Kuracja trwa od 12 miesięcy i polega na podawaniu do jednego oka mniejszej lub większej dawki preparatu. Jak podkreślają naukowcy, stan siatkówki w oku leczonym CNTF wyraźnie buiologicznie się poprawia. Niestety, na razie poprawie tej nie towarzyszy poprawa jakości i ostrości widzenia. Naukowcy podkreślają jednak, że osiągnięte wyniki są i tak bardzo optymistyczne, biorąc choćby pod uwagę fakt, jak trudne w leczeniu są wszelkie choroby degeneracyjne, a do takich należy zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Poza tym dopiero po całkowitym zakończeniu kuracji będzie można pokusić się o ostateczną ocenę wyników leczenia. Kliniczne badania mają zaś trwać 18 miesięcy (u osób z zaawansowanym stadium choroby) i 30 miesięcy (u osób z wczesną Retinitis Pigmentosa).
Rzęskowy czynnik neurotropowy (ciliary neurotrophic factor -
CNTF) okazał się już skutecznym w trakcie badań prowadzonych na zwierzętach. Podawany do oka hamował znakomicie utratę widzenia powodowaną obumieraniem fotoreceptorów. Preparat przeszedł też pomyślnie testy bezpieczeństwa, jakim poddawane są wszystkie środki dopuszczane do doświadczeń klinicznych. Podawany do oka CNTF znajduje się w otoczce polimerowej, która pozwala na stopniowe uwalnianie się substancji .