skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

21 stycznia 2010, 11:48 Szkolenie dla organizacji

Szkolenie z zagadnień formalno-prawnych dla ngo!
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających i wspierających osoby niepełnosprawne na szkolenie dotyczące zagadnień formalno-prawnych, które odbędzie się 25 stycznia 2010 w rybnickim Ośrodku Bushido
przy ulicy Floriańskiej 1.
Szkolenie, odbywające się w godzinach 15.00 - 19.00, poprowadzi Izabella Henning.
Zakres tematyczny szkolenia:
a. akty prawne regulujące funkcjonowanie III sektora w Polsce;
b. prowadzenie dokumentacji, obowiązki sprawozdawcze;
c. odpowiedzialność organów organizacji, reprezentacja;
d. rejestracja i zmiany w KRS;
e. wolontariat w świetle prawa;
f. zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: tel.: (32) 797 13 81, 509 897 910 lub mailowo:
nietylkodlasprawnych@cris.org.pl
do 22 stycznia.
Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Nie tylko dla sprawnych" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy
Hanna Pasterny
konsultant do spraw osób niepełnosprawnych
_______________________________________________