skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Zdrowie

Po leki z e-receptą Joanna Rodzewicz

Lekarz poświęci mniej czasu na jej wypisanie, otrzymamy ją w wygodnej formie, a leki wykupimy w różnych aptekach. 8 stycznia wejdzie w życie obowiązek wystawiania e-recept. W jaki sposób można ją zrealizować?

E-recepta to wersja elektroniczna recepty, którą pacjent może otrzymać w kilku formach: wydruku informacyjnego, maila z informacją załączoną w pliku PDF albo czterocyfrowego kodu SMS. W aptece farmaceuta wyda lek na podstawie wydruku informacyjnego, zeskanuje kod z pliku PDF lub prosi pacjenta o podanie czterocyfrowego kodu i numeru PESEL.
Aby móc otrzymywać powiadomienia o e-recepcie mailem lub SMS-em, należy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta na platformie www.pacjent.gov.pl. Do tego potrzebny będzie profil zaufany (można go założyć np. przez konto internetowe w banku, a także w punkcie potwierdzającym – oddziale NFZ, urzędzie gminy, urzędzie skarbowym) lub e-dowód. Po zalogowaniu się w IKP w zakładce „Moje konto” wybieramy rodzaj powiadomienia – mail/SMS (albo jedno i drugie). Jest ono wysyłane, gdy e-recepta zostanie zapisana w systemie. Dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel recepty w wersji elektronicznej mogą być też dostępne w smartfonach z systemem operacyjnym Android 6.0 (i kolejnych), a wkrótce również z iOS.
Domyślnie e-recepta jest ważna 365 dni, ale są wyjątki. W niektórych przypadkach czas na jej realizację ulega skróceniu. W przypadku antybiotyków będzie to 7 dni, leków odurzających i psychotropowych – 30 dni, preparatów immunologicznych – 120 dni. E-receptę może wystawić nie tylko lekarz, ale także inny uprawniony pracownik medyczny (np. pielęgniarka) za pomocą certyfikatu ZUS, profilu zaufanego, podpisu osobistego w e-dowodzie lub podpisu kwalifikowanego. Podobnie jak wcześniej, w dokumencie elektronicznym również będą zaznaczane uprawnienia dodatkowe pacjenta. Kilka e-recept (maksymalnie 5) tworzy receptę zbiorczą. Na każdą z nich wprowadzany jest jeden lek.
Zalety e-recepty, jak twierdzą jej pomysłodawcy, to większa wygoda dla pacjenta – e-recepty nie można zgubić, bo zapisana jest w systemie. Leki można wykupić w różnych aptekach. Nie trzeba iść do lekarza po kolejną receptę, gdyż można ją otrzymać mailem lub SMS-em. Zmniejsza się też ryzyko błędu. Do e-recepty zawsze można zajrzeć, przeczytać nazwę leku i dawkowanie, a jej wypisanie zabiera mniej czasu, przez co lekarz może poświęcić więcej uwagi pacjentowi.
Dokument w formie papierowej lekarz wystawi tylko w określonych przypadkach. Dotyczy to recept: w ramach tzw. importu docelowego (leku sprowadzanego z zagranicy), dla osób o nieustalonej tożsamości, recept transgranicznych (do końca 2020 r.), pro auctore (dla osoby wystawiającej) i pro familiae (wypisywanej dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej, do której należy decyzja o formie dokumentu). Recepty papierowe będą też wydawane w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie (awaria systemu, brak dostępu do Internetu).