skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Niepełnosprawny w podróży Joanna Rodzewicz

Kilka pytań dotyczących udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w pociągach PKP Intercity zadaliśmy Katarzynie Grzduk, rzecznikowi prasowemu spółki.

Czy osoba z niepełnosprawnościami może skorzystać z usługi asystenta?

PKP Intercity stara się szczególnie dbać o komfort i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami podróżujących pociągami przewoźnika. W tym celu nasza spółka przygotowała i wdrożyła szereg ułatwień mających na celu zapewnienie pomocy w drodze z/do pociągu i na jego pokładzie.

Potrzebę asysty można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.intercity.pl lub dzwoniąc pod dedykowany osobom z niepełnosprawnościami numer infolinii: 42 205 45 31 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), albo podczas wizyty w Centrum Obsługi Klienta (znajdują się na największych dworcach kolejowych w kraju). Ze względu na 30-dniową przedsprzedaż biletów zgłoszenie o potrzebie udzielenia asysty należy przekazać nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym wyjazdem i nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem przejazdu.

Drużyny konduktorskie pomagają m.in. przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu, a w przypadku osób poruszających się na wózkach w uruchomieniu windy lub rozłożeniu platformy znajdującej się na wyposażeniu taboru. Informacja o pociągach, w których kursują wagony przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, dostępna jest w rozkładach jazdy, na stronie internetowej www.intercity.pl oraz na stacjach, na których zatrzymują się te pociągi (na tablicach ogłoszeń lub w innych miejscach do tego szczególnie wyznaczonych).

Możliwe jest zorganizowanie przez PKP Intercity pomocy łącznie z zapewnieniem personelu towarzyszącego (asysty) na stacji/dworcu. Ta usługa jest dostępna na wybranych dworcach kolejowych i zapewniana przez PKP S.A. Listę dworców, na których jest świadczona pomoc, można znaleźć na stronie internetowej PKP SA. W przypadku braku personelu na stacji podejmowane są starania mające na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami podróży pociągiem.

W jaki sposób osoba z niepełnosprawnością, w tym niewidoma, może kupić bilet na pociąg?

Pasażer może skorzystać z tradycyjnych sposobów zakupu biletu w kasie na dworcu lub w Centrum Obsługi Klienta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżnych, do ich dyspozycji oddaliśmy kasy i stanowiska dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Są one oznaczone specjalnymi piktogramami oraz wyróżniają się m.in. obniżonym okienkiem ułatwiającym obsługę osób na wózkach inwalidzkich.

Podróżni mogą także zakupić bilet na pokładzie pociągu bezpośrednio u konduktora. W tym wypadku osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun, podróżujący pociągami kategorii TLK, IC i EIC, zwolnione są z dodatkowej opłaty pokładowej. Podobna zasada obowiązuje w przypadku pociągu kategorii EIP. Jednak w tym wypadku zamiar odbycia podróży należy zgłosić konduktorowi przed wejściem do pociągu ze względu na obejmującą wszystkich pasażerów obowiązkową rezerwację miejsc siedzących.

Ponadto pasażer ma możliwość skorzystania z dedykowanej wyszukiwarki połączeń, w której można znaleźć składy dostosowane do potrzeb podróżnych z niepełnosprawnościami oraz zakupić bilety zdalnie przy pomocy: strony internetowej intercity.pl, aplikacji SkyCash oraz IC Mobile Navigator i serwisu Bilkom.

Jakie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niewidomych, dostępne są w pociągach?

PKP Intercity jako przewoźnik dba o wysoki komfort i standard podróży wszystkich pasażerów. W każdym składzie PKP Intercity (z wyjątkiem pociągów międzynarodowych) rezerwuje się miejsca dla osób z niepełnosprawnościami lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej nieporuszających się na wózkach inwalidzkich. W składach zestawionych z wagonów przedziałowych jest to jeden przedział w wagonie klasy 2 (i w niektórych wagonach klasy 1) w każdej relacji, natomiast w elektrycznych zespołach trakcyjnych i wagonach bezprzedziałowych, co najmniej 6 miejsc na pokładzie składu.

Ponadto wszystkie elektryczne zespoły trakcyjne (składy Pendolino, PesaDart, Stadler Flirt 3) oraz część wagonów mają windy lub podjazdy ułatwiające dostęp do pociągu osobom poruszającym się na wózkach, przestrzeń dla tych pasażerów, specjalnie przystosowane toalety oraz oznakowanie miejsc alfabetem Braille’a.

Dzięki strategii „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2023 r. wszystkie pociągi przewoźnika będą dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Na polskich torach pojawi się m.in. 60 wagonów COMBO od PESA Bydgoszcz. To wielofunkcyjne wagony wyposażone m.in. w przestrzeń dla osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach) oraz ich opiekunów. Wagony będą miały automatyczne drzwi przedziałowe, bezprogowe podłogi oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Poza udogodnieniami dostępnymi w nowych i modernizowanych pociągach stawiamy na profesjonalny personel, który nie tylko wie, jak należy się zachować, ale przede wszystkim rozumie potrzeby tej grupy podróżnych. Już ponad 1600 pracowników drużyn konduktorskich PKP Intercity ukończyło szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia prowadzone są przez Fundację Integracja. Program szkoleń został przygotowany specjalnie z myślą o pracownikach kolei.

Na jakie ulgi może liczyć osoba niewidoma z zagranicy, kupując w Polsce bilet na pociąg?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom niewidomym podróżującym pociągami PKP Intercity przysługują dwa rodzaje ulg: 51% (jeśli są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji) oraz 37% (jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji). Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Natomiast dokumenty poświadczające powyższe uprawnienia (dokument wraz z ulgowym biletem należy okazać w trakcie kontroli w pociągu) określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Oprócz zniżek ustawowych podróżni mogą również liczyć na atrakcyjne ceny biletów w ramach ofert specjalnych. Osoby, które planują podróż z wyprzedzeniem i kupią bilet wcześniej, mogą skorzystać z atrakcyjnej puli biletów w ramach oferty Super Promo. Są to najtańsze bilety dostępne w pociągach ekspresowych.

Po wyczerpaniu puli najtańszych biletów PKP Intercity oferuje zniżki w ramach oferty Wcześniej-Taniej, obowiązującej na wszystkie kategorie pociągów. Najpierw udostępniane są bilety z 30% rabatem, a następnie z 20% i 10% zniżką. Pasażerowie, którzy planują wyjazd w grupie do 5 osób, w których przynajmniej jedna osoba to dziecko przed 16 rokiem życia, mogą kupić Bilet Rodzinny i otrzymać 30% rabatu.

Ci, którzy planują odwiedzić klika miejsc w trakcie weekendu, mogą natomiast skorzystać z oferty weekendowej, umożliwiającej wielokrotne przejazdy w ramach jednego biletu. Obowiązuje od piątku, od 19:00 do poniedziałku do godziny 6:00 rano. Cena Biletu Weekendowego w drugiej klasie wynosi 81 zł i umożliwia przejazdy dowolnymi składami TLK i IC. Natomiast z Biletem Weekendowym MAX za 164 zł można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów (EIP, EIC, IC i fTLK).


Udogodnienia, które znajdziemy na warszawskich dworcach:

• Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia są dostosowane do obsługi podróżnych o ograniczonej mobilności. Na dworcach znajdują się takie udogodnienia jak: kasy biletowe przystosowane do obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami, które wyposażone są również w pętle indukcyjne i wzmacniacze głosu, toalety dla osób o ograniczonej mobilności, oznaczenia poziome dla osób niewidomych i niedowidzących (ścieżki prowadzące) oraz mapy dotykowe dworców (wypukły plan z opisami w alfabecie Braille’a). Zarówno przed jednym, jaki i przed drugim dworcem są specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe.

• Na obu stacjach znajdują się InfoDworce, czyli punkty, w których pasażerowie mogą uzyskać informacje o dworcu, m.in. o dostępnych na nim usługach, możliwościach poruszania się po obiekcie i najbliższej okolicy. Ponadto InfoDworce wyposażone są w urządzenia tłumacza migowego online przeznaczonego do komunikacji dla osób głuchych i słabosłyszących. Na Dworcu Wschodnim taka usługa dostępna jest również w kasie biletowej.

• Na dworcu Warszawa Centralna podróżni z niepełnosprawnościami mają do dyspozycji windy oraz pochylnie i schody ruchome, dzięki którym można wygodnie i dostać się na perony. Dworzec Wschodni nie jest wyposażony w windy, dojście do peronów odbywa się poprzez tradycyjne schody przy udziale pracownika dworca. Ze względów technicznych nie ma możliwości obsługi pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich, tej grupie podróżnych często rekomenduje się skorzystanie ze stacji wyposażonych w windy: Warszawa Stadion (pasażerowie pociągów podmiejskich) i Warszawa Centralna (pasażerowie pociągów dalekobieżnych).

• PKP S.A. przygotowała dla podróżnych o ograniczonej mobilności specjalną stronę internetową, na której umieszczone są informacje o udogodnieniach dostępnych na poszczególnych dworcach: http://www.pkp.pl/pl/bez-barier. Warto tam zajrzeć!