skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Centrum Informacji w Słupsku

Pod egidą Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku powstało Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Jest to jeden z trzech takich ośrodków powołanych przy PZN w Polsce.

Informacja jest najcenniejszym towarem. Dziś o tej prawdzie, sformułowanej przez jednego z najsłynniejszych bankierów tego świata - Rothschilda - nikogo nie trzeba przekonywać. Mamy przecież wiek telekomunikacji i informatyki - dziedzin zajmujących się przesyłem i przetwarzaniem informacji.
Słupskie "Centrum" służy nieodpłatną informacją osobom niepełnosprawnym ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności w sprawach ich dotyczących. Zakres działalności ośrodka obejmuje tworzenie bazy danych o instytucjach i organizacjach działających na rzecz niepełnosprawnych, informowanie wszystkich zainteresowanych o uprawnieniach, edukacji, zatrudnieniu, rehabilitacji i zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, informacja i pomoc niepełnosprawnym w aplikowaniu w programach celowych, informacja dla pracodawców i promocja zatrudnienia. Ośrodek będzie też popularyzować informacje w formie folderów i ulotek tematycznych. W miarę potrzeb współpracować będzie również z innymi jednostkami pracującymi dla niepełnosprawnych. Przygotowywany jest także portal internetowy Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
Informację można uzyskać, kontaktując się z CIDON osobiście, telefonicznie, faksem, mailem, jak też listownie. Ośrodek Informacji dofinansowywany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ważne jest także, że znalazły w nim zatrudnienie trzy osoby niepełnosprawne, w doskonałych warunkach - na nowocześnie wyposażonych stanowiskach pracy, w specjalnie adaptowanym na ten cel lokalu. Wszyscy pracownicy przeszli kierunkowe szkolenie i są w pełni przygotowani do nowej pracy. Zainteresowanym podajemy kontakt do Centrum Informacji: 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 8, telefony: (0-59) 847-55-20 do 24, tel./fax: (0-59) 847-55-21, e-mail: CIDON@neostrada.pl.