skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Warunki prenumeraty

Zamówień w formie wpłat na roczną prenumeratę "Pochodni" w wersji brajlowskiej - 24 zł, czarnodrukowej - 24 zł, na dyskietce - 24 zł i na kasetach - 72 zł należy dokonać na konto: Polski Związek Niewidomych BZG ZPCh, 00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9, BISE SA III O/Warszawa 42137010370000170640835205 do 30 listopada roku bieżącego.
Istnieje możliwość wpłat w okresach półrocznych. Na druku przekazu pieniężnego konieczne jest podanie wersji zamawianego czasopisma.
Szczegółowych informacji udziela Dział Kolportażu ZNiW, tel. 831-35-24.
Uwaga: Zamówienia listowne bez dokonania wpłaty nie będą realizowane (dotyczy indywidualnych prenumeratorów).