skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

24 lipca 2012, 11:34 Piękny świat w GALERII KSIĄŻKI

„Słyszałem, że świat jest piękny” – rzekł niewidomy. „Podobno” – odpowiedział widzący. Słowa Stanisława J. Leca w sposób lapidarny, wyjątkowo trafny oddają istotę problemów ludzi niewidomych. Od marca br. Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu realizuje projekt służący ludziom niewidomym i niedowidzącym w przełamywaniu obaw i lęków związanych z integracją ze środowiskiem. Projekt ma być również pomocny w korzystaniu z bogatej oferty Biblioteki skierowanej właśnie do osób z dysfunkcjami wzroku. Doskonałe warunki, jakie stworzył gmach nowej biblioteki, pozwalają na realizację projektu zarówno bez barier architektonicznych jak i mentalnych.
Zajęcia, spotkania, warsztaty organizowane są cyklicznie bez wykluczania niepełnosprawnych uczestników. Budzenie aktywności i zainteresowań czytelników z dysfunkcją narządu wzroku stwarza szansę na pełną integrację z otaczającym środowiskiem społecznym. Istotną rolę w tym procesie może odgrywać książka. Poprzez wykorzystanie w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym elementów biblioterapii, pobudza się ich wyobraźnię, umożliwia przeżywanie losów bohaterów, przy jednoczesnym analizowaniu i rozwiązywaniu własnych problemów. Zajęcia z artterapii pozwalają na integrację czytelniczą poprzez kulturę i sztukę. Nasz projekt ma służyć realizacji powyższych zamierzeń i uzupełniać je przy zastosowaniu możliwości wykorzystania technicznych (elektronicznych) środków, zajęć i warsztatów integracyjnych, ale
przede wszystkim ma on za zadanie wzmocnić i wzbogacać zasoby emocjonalne człowieka, aby lepiej radził sobie z trudnościami. Biblioteka zakupiła program udźwiękawiający JAWS, czytaki oraz urządzenie multilektor SARA, które ułatwiają poruszanie się osób z dysfunkcją wzroku w świeciesłowa pisanego.

W Oświęcimiu i jego okolicach obserwuje się wzrastającą aktywność osób niepełnosprawnych. Coraz śmielej biorą one udział w życiu społecznym, kulturalnym jak i gospodarczym miasta, odnosząc niejednokrotnie znaczące sukcesy osobiste i zawodowe. Propagowanie pełnego i równego uczestnictwa wszystkich ludzi w poszczególnych sferach życia społeczno - gospodarczo - kulturalnego jest jednym z gwarantów zrównoważonego i trwałego rozwoju. Projekt sprzyja także lepszemu rozpoznaniu potrzeb i gustów literackich tej ważnej dla nas grupy czytelników.

Nowa siedziba Biblioteki zlokalizowana przy ul. Nojego 2B stanowi nie tylko nowoczesną i funkcjonalną placówkę o powierzchni ponad 5 tysięcy m2, ale jest także trwałą platformą międzykulturowych i międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne. Nowoczesna bryła budynku – „Galeria Książki” - stanowi, przestrzeń spotkań wszystkich użytkowników.

W okresie od marca do czerwca zorganizowano zajęcia biblioterapii, szkolenia komputerowe i warsztaty artterapii. Po wakacyjnej przerwie będziemy kontynuować zajęcia artterapii, które zakończą się 24 października przedstawieniem „Słyszałem, że świat jest piękny”.
Informacji o projekcie i uczestnictwie w zajęciach udzielamy pod nr tel. 33 847 98 16 lub mailowo marketing@mbp-oswiecim.pl

MBP Oświęcim