skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

22 czerwca 2010, 10:13 Podręcznik dla fizjoterapeutów w Daisy

Polski Związek Niewidomych wraz z Polskim Towarzystwem Limfologicznym zaprasza osoby z deficytem wzroku do zakupu książki: "Kompleksowa terapia przeciwzastoinowa. Podręcznik Limfologiczny", autorzy- Günter Bringezu i Otto Schreiner, wydanie I polskie pod redakcją prof. Konstantego Ślusarczyka, Agaty Kiszkis, Sebastiana Biały.
W komplecie znajdują się 2 tomy książki w wersji czarnodrukowej oraz płyta CD z zapisem książki w formacie Daisy.

Podręcznik dofinansowany jest częściowo przez PFRON, dlatego koszt zakupu dla osób z dysfunkcją wzroku wynosi 32,50 zł. Ze względu na dofinansowanie jednej osobie przysługuje jeden komplet książek.

Jak zakupić podręcznik limfologiczny?
Płatność drogą przelewu:

PZN Okręg Śląski
ul. Katowicka 77,
41-500 Chorzów
Nr konta: ING Bank Śląski 30 1050 1243 1000 0010 0000 2780
Tytuł przelewu: podręcznik limfologiczny

Książka zostanie przesłana do Państwa kurierem lub pocztą. Koszt przesyłki przy odbiorze ponosi odbiorca. Książkę można odebrać osobiście, płatność gotówką w siedzibie Polskiego Towarzystwa Limfologicznego, 41-500 Chorzów, ul. Hajducka 22; www.limfologia.pl

Podręcznik przeznaczony jest dla terapeutów zajmujących się profesjonalnie leczeniem przeciwzastoinowym. Jest to podręcznik oferujący wszechstronną pomoc osobom pragnącym zdobyć profesjonalne kwalifikacje terapeuty leczącego wszelkiego rodzaju stany zapalne/urazy, schorzenia ze współistniejącym zastojem płynu śródmiąższowego. W książce w tomie 1. bardzo precyzyjnie rozgraniczono problemy dotyczące lekarzy oraz fizjoterapeutów. Z tego względu w pierwszym rozdziale ujęto bardzo skrótowo, ale jednocześnie z uwzględnieniem wszystkich danych podstawy teoretyczne, niezbędne do dalszego rozumienia tekstu i racjonalnego postępowania. Następne rozdziały poświęcone są patofizjologii obrzęków, sposobom postępowania przeciwzastoinowego, terapii kompresyjnej oraz innym technikom terapeutycznym/ ułożenie, działanie niskich temperatur, odpowiednie oddychanie, metody hydroterapeutyczne, stosowanie urządzeń mechanicznych.

Książka zawiera ilustrowane ryciny ze szczegółowymi objaśnieniami. Natomiast tom 2. poświęcony jest konkretnym szczegółom postępowania w poszczególnych stanach/urazy, schorzenia reumatyczne, zaburzenia układu żylnego, obrzęki limfatyczne, obrzęki na innym podłożu, obrzęki w onkologii.

Gorąco polecamy wydanie polskiego tłumaczenia podręcznika ze względu na wysoki poziom edytorski przy jednoczesnym braku na polskim rynku równoważnej pozycji tego typu.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 8-9.10.2010 r. PZN wspólnie z Towarzystwem Limnologicznym planuje zorganizować Międzynarodowy Medyczny Kongres dla fizjoterapeutów, masażystów z deficytami wzroku. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie "Pochodni" (pochodnia.pzn.org.pl), PZN (www.pzn.org.pl) i Towarzystwa limnologicznego (www.limfologia.pl)