skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

21 czerwca 2010, 12:56 Podróżujesz koleją? Chcesz zmian?

"PKP Intercity” zwraca się z prośbą do osób niewidomych i słabowidzących, aby odpowiedziały na pytanie: na jakie problemy napotykają podróżując koleją i jakiej pomocy oczekują, by te problemy zniwelować? Odpowiedzi prosimy przesyłać do 25.06.2010 r. pod adres afabisiak@pzn.org.pl
Informacje te zbierane są w związku z pracami nad wdrożeniem zapisów art. 19 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.