skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

8 maja 2019, 10:11 Poszukiwani niewidomi prawnicy

Do Polskiego Związku Niewidomych zwrócił się jeden z departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości z następującą propozycją:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury planuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz generalnie praw osób z niepełnosprawnościami. Zamierzeniem jest, aby szkolenia połączono z warsztatami, podczas których wykładowcami (trenerami) byłyby osoby najlepiej znające prawa, problemy i potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tym właśnie osoby z niepełnosprawnościami. Z tego, co wiadomo Ministerstwu, KSSIP aktualnie nie ma w swojej bazie wykładowców o takim profilu. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur na wykładowcę do KSSIP.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż status wykładowcy może zostać przyznany tylko po uzyskaniu pozytywnej decyzji kończącej przewidzianą prawem procedurę prowadzoną przez KSSIP (Ministerstwo Sprawiedliwości w tym nie uczestniczy). Zasady przyjmowania zgłoszeń, oceny oraz opiniowanie kandydatów na wykładowców są określone w uchwale Rady Programowej nr 17/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 108/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wykładowców i ich oceny w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wszelkie dostępne informacje znajdują się na stronie internetowej KSSIP w zakładce KSSIP – Wykładowcy. Dla ułatwienia załączamy link do strony. Koniecznym jest dopełnienie przewidzianych formalności, to jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszenia kandydata na wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Załącznik A – link https://www.kssip.gov.pl/wykladowcy/formularz-zgloszeniowy) i przesłanie do KSSIP.

Według informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzenie zajęć odbywa się za wynagrodzeniem: za jedną godzinę lekcyjną (45 minut) wykładu lub innej formy zajęć szkoleniowych. Więcej na stronie KSSIP: https://kssip.gov.pl/.