skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

29 stycznia 2019, 08:30 Atlas II Rzeczpospolita dla osób niewidomych i słabowidzących

Na stronie Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” ukazała się informacja o wydaniu „Atlasu II Rzeczpospolita 1918-1939 dla osób niewidomych i słabowidzących”.

Wydawnictwo ukazuje okoliczności i procesy, jakie doprowadziły do narodzin i scementowania naszego państwa, przedstawia jego społeczeństwo, osiągnięcia gospodarcze, naukowe i pozycję międzynarodową – zarówno na początku istnienia, jak i u kresu w 1939 roku.

Stanowi go 13 barwnych plansz dotykowych wraz z publikacją w powiększonym druku i wersji HTML, dostępnej na stronie internetowej trakt.org.pl. Całość dopełnia broszura brajlowska zawierająca objaśnienia skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych tyflomapach.

Tyflomapy wydane są w formacie A3. Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Centrum Rehabilitacji IT PZN