skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

31 grudnia 2018, 10:19 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Od stycznia 2019 roku rusza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. O tym, na co zostaną przeznaczone środki z Funduszu, mówił 12 grudnia, podczas jubileuszowego posiedzenia Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Michał Pelczarski.

Szacuje się, że w 2019 roku budżet Funduszu Solidarnościowego wyniesie 560 mln zł – jego głównym źródłem będzie część składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Pieniądze przeznaczone zostaną między innymi na dodatek do emerytury dla rodziców osób z niepełnosprawnością oraz na tzw. opiekę wytchnieniową (usługi pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania lub w placówkach sprawowane w zastępstwie rodzica lub opiekuna). Finansowanie na kolejne lata działalności ma natomiast zapewnić tzw. danina solidarnościowa. Zapłacą ją najbardziej zamożni podatnicy, których roczne dochody przekraczają 1 mln zł rocznie i wyniesie ona 4% od nadwyżki dochodów.

Na 2019 rok planowane są także wsparcie usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością (przy wykorzystaniu środków unijnych) oraz prace nad ustawą o zatrudnieniu wspomaganym. Drugie z proponowanych rozwiązań ma pomóc osobom z niepełnosprawnością w poszukiwaniu pracy. Za dwa tygodnie ruszą konsultacje publiczne tego projektu. W przyszłym roku zostanie wprowadzone nowe rozwiązanie, które będzie czymś pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a środowiskowymi domami samopomocy.