skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

24 października 2018, 10:25 Nowa publikacja na temat orientacji przestrzennej

Rozwijanie zdolności do niezależnego funkcjonowania jest jednym z najważniejszych celów procesu rehabilitacji ludzi z niepełnosprawnością wzroku – takie przesłanie płynie z książki „Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania” autorstwa prof. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz i dr Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij (Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017).

Publikacja dotyczy problematyki wspierania osób niewidzących i słabowidzących i składa się z siedmiu rozdziałów:

  • Kluczowe zagadnienia rehabilitacji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z zaznaczeniem istotności orientacji przestrzennej i lokomocji.
  • Strategie nauczania orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się osób niewidomych.
  • Strategie nauczania orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się osób słabowidzących.
  • Orientacja przestrzenna z mobilnością jako problemy interdyscyplinarne i wyzwania dla profesjonalistów.
  • Elektroniczne narzędzia wspomagające orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.
  • Elektroniczne narzędzia wspomagające orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się w perspektywie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.
  • Pies przewodnik w orientacji przestrzennej i samodzielnym poruszaniu się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.
Książkę można kupić na stronie Wydawnictwa Naukowego UKSW: http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1618.