skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

19 października 2018, 10:37 Polacy, do urn

21 października 2018 r. w całej Polsce odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Będziemy wybierać radnych gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. Druga tura głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada.

W związku z planowanym głosowaniem przypominamy, że osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na wiele ułatwień: głosowanie przez pełnomocnika (dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz tych, które w dniu wyborów ukończyły 75 lat), głosowanie korespondencyjne (dla osób ze stopniem znacznym lub umiarkowanym), a także skorzystanie z nakładki brajlowskiej na kartę do głosowania.
Aby skorzystać z tych możliwości należy przestrzegać kalendarza wyborczego. Jedynie dostępność nakładek brajlowskich na karty do głosowania nie wymaga od nas zgłoszeń przed głosowaniem.
Zachęcamy również do dzielenia się swoimi uwagami związanymi z przestrzeganiem naszych praw, przede wszystkim uwagami określającymi dostępność nakładek w lokalach wyborczych.
Uwagi można przesyłać na adres rehabilitacja@pzn.org.pl.

Informacje, szczegółowy harmonogram oraz wymagane formularze dostępne są na stronie PKW: https://pkw.gov.pl/.
W skrócie podajemy niektóre informacje:
Głosowanie korespondencyjne (tylko na terenie Polski) – zgłoszenie najpóźniej na10 dni przed II turą głosowania
Osoba niepełnosprawna, która w I turze głosowała korespondencyjnie i wyraziła zgodę na ewentualne głosowanie w II turze w taki sam sposób, nie musi potwierdzać swojego wyboru.
Wyborca niepełnosprawny może zgłosić potrzebę przesłania brajlowskiej nakładki na kartę do głosowania.
Głosowanie przez pełnomocnika (tylko na terenie Polski ) – osoba niepełnosprawna składa wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. W razie ewentualnej II tury pełnomocnictwo jest wciąż aktualne. Jeżeli wyborca niepełnosprawny lub osoba, która w dniu głosowania ma ukończone 75 lat, wyraża wolę głosowania przez pełnomocnika, w II turze może złożyć taki wniosek najpóźniej na 9 dni przed II turą głosowania.
Wyborca może cofnąć pełnomocnictwo: najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem głosowania (przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta) lub w dniu głosowania, składając odpowiednie oświadczenie w obwodowej komisji wyborczej.
Wyborca może również oddać głos, pod warunkiem, że jego pełnomocnik wcześniej nie głosował. W takiej sytuacji pełnomocnictwo automatycznie wygasa.
Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu, w tym przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – taki zamiar zgłasza się w urzędzie gminy przyporządkowanym miejscu zamieszkania najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem głosowania.
Korzystanie z nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a – taka nakładka, po sprowadzeniu z urzędu gminy, będzie udostępniona na żądanie niepełnosprawnego wyborcy lokalu wyborczym, po zakończeniu głosowania osoba niepełnosprawna powinna ją zwrócić.
Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania – prawo dopuszcza, by osobie niewidomej towarzyszyła inna osoba w trakcie głosowania i pomagała jej w oddawaniu głosu. Pomoc ma jedynie charakter techniczny. Osoba, która pomaga w głosowaniu, nie może głosować w zastępstwie za osobę niepełnosprawną lub wpływać na jej preferencje wyborcze.
Osoba niepełnosprawna na żądanie może uzyskać ustnie pełną informację o treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.