skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

14 sierpnia 2018, 12:56 Muzycznie w Turku

Burmistrz Miasta Turek zaprasza na XXV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących pod hasłem „Widzieć inaczej”. Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Impreza odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Turku 20 października 2018 r. Nagroda Główna Burmistrza Turku to 1500 zł, jury przyzna także nagrody I, II, III oraz wyróżnienia. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Kryteria oceny to:
– dobór repertuaru,
– wykonanie,
– ogólny wyraz artystyczny.

Warunki uczestnictwa:
– zespoły muszą zgłosić programy artystyczne nieprezentowane w poprzednich przeglądach,
– występ nie może przekroczyć 10 minut,
– zespoły i soliści muszą przesłać kartę zgłoszenia oraz informację o zespole i jego osiągnięciach do 3 października 2018 r. na adres:
Miejski Dom Kultury w Turku, ul. Kościuszki 13, 62–700 Turek,
tel.: (063) 280 00 20, fax: (063) 280 00 22
e-mail: mdk@turek.net.pl
Liczyć się będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Link do karty zgłoszenia:
https://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2018/07/XXV-Og%C3%B3lnopolski-Przegl%C4%85d-Tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-Os%C3%B3b-Niewidomych-i-S%C5%82abowidz%C4%85cych-WIDZIE%C4%86-INACZEJ-karta-uczestnictwa.doc

Koszty związane z organizacją imprezy oraz koszt jednego noclegu (35 zł) pokrywają organizatorzy. Noclegi: hotel „Monika”, ul. Dworcowa (obok Galerii „Karuzela”) lub hotel „Arkady”.
Rezerwacja pod numerem tel. 063 280 00 20.
Organizatorzy zapewniają obiad. Przegląd będzie się odbywać w dwóch etapach:
godz. 9:30 – prezentacje konkursowe
godz. 16:00 – koncert galowy
Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.