skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

19 lipca 2018, 14:33 Ustawa o dostępności – konsultacje społeczne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Ustawa określa wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, sposób i tryb wnoszenia żądań o udostępnienie ich cyfrowo oraz sposób monitorowania i sprawozdawczości dostępności stron internetowych lub aplikacji mobilnych.

Swoje uwagi można przesyłać do 02.08.2018 r., pisząc na adres: sekretariat.DP@mc.gov.pl

Zgodnie z proponowaną ustawą strony wszystkich instytucji publicznych oraz ich aplikacje mobilne będą dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami do końca 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji zakłada, że proces udostępniania treści zakończy się szybciej.
Do rozwiązania pozostają jeszcze problemy techniczne. Zgodnie z założeniami, nie tylko sama strona ma być dostępna, ale także jej załączniki tekstowe w różnych formatach oraz informacje publikowane przez instytucje publiczne w portalach społecznościowych i dokumenty archiwalne.
Projekt ustawy zakłada również kary (do wys. 10 tys. zł), które mają mieć raczej charakter symboliczny i dotkną jedynie tych urzędów, które będą unikać nałożonego na nich obowiązku. Przede wszystkim zdaniem przedstawicieli resortu pomocne w realizacji celu będą szkolenia i doradztwo.

Projekt ustawy: https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Projekt_Ustawy_wersja_dost%C4%99pna.pdf/ce431011-2e57-c0c6-24b0-d5e0f9e8490d