skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

18 lipca 2018, 12:04 Zaostrzenie kryteriów kwalifikacji do operacji zaćmy

Zabieg usunięcia zaćmy jest wskazany, gdy upośledzenie wzroku istotnie wpływa na możliwości wykonywania czynności życia codziennego lub zawodowego, a satysfakcjonująca poprawa widzenia nie może być osiągnięta za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych – mówią najnowsze standardy kwalifikacji do zabiegu.

Nad nowymi wytycznymi pracował zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia w składzie: prof. Jerzy Szaflik, prof. Iwona Grabska-Liberek, prof. Wojciech Lubiński, prof. Robert Rejdak, prof. Marek Rękas, prof. Bożena Romanowska-Dixon, prof. Edward Wylęgała, prof. Tomasz Żarnowski.
Ustalono, że:
1. Na listę oczekujących na zabieg zaćmy pacjent zostaje wpisany po wizycie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez lekarza specjalistę okulistę z ośrodka prowadzącego listę, w którym pacjent ma być operowany. Wizyta kwalifikacyjna odbywa się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia się pacjenta do tego ośrodka.
2. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest stwierdzenie zmętnienia soczewki w badaniu przy użyciu biomikroskopu po rozszerzeniu źrenicy.
3. Nie można kwalifikować do zabiegu pacjentów z ostrością wzroku lepszą niż 0.6 do dali (z najlepszą korekcją), z wyjątkiem przypadków przedstawionych niżej, które należy traktować jako pilne (jeżeli istnieje konieczność udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego, możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia):
a) zaćma stanowi przeszkodę w diagnostyce i leczeniu innych schorzeń oka,
b) w jaskrze zamkniętego kąta lub z wąskim kątem przesączania zagrażającym wystąpieniem jaskry,
c) w przypadku powstania różnowzroczności w wyniku operacji pierwszego oka przekraczającej 3,0 D,
d) u osób wykonujących zawód kierowcy, osób z udokumentowanym upośledzeniem umysłowym oraz chorobami psychicznymi.

Standardy te nie dotyczą dzieci.
Zmiana kryteriów kwalifikacji do operacji ma urealnić kolejki. Szacuje się, że na wyrost czeka w nich nawet 30% pacjentów.