skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

19 czerwca 2018, 10:15 Aplikacja na nowe czasy

Powstaje nowy system, które ma usprawnić proces aplikowania o środki z PFRON. Szczegółowe informacje na temat tego rozwiązania przedstawiono podczas konferencji w Warszawie, która odbyła się 8 czerwca w hotelu Airport Okęcie.

Celem konferencji, zorganizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), była prezentacja platformy SOW (System Obsługi Wsparcia) służącej do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu. SOW przeznaczona jest przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, a także dla organizacji działających na ich rzecz oraz pracodawców korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD). Platforma umożliwia również rozliczanie urzędów powiatowych z funduszem.
W trakcie wydarzenia przedstawiono przede wszystkim ideę projektu, mówiono o dobrych stronach tego rozwiązania: zakładanych oszczędnościach wynikających z elektronicznego obiegu dokumentów, a przede wszystkim korzyściach dla osób niepełnosprawnych, które wniosek i załączniki będą mogły złożyć w postaci cyfrowej.
Zgodnie z założeniami platforma SOW będzie dostępna dla beneficjentów, jeżeli dany powiat przystąpi do systemu. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie urzędów, można mieć nadzieję, że niebawem beneficjenci będą mogli korzystać z nowych możliwości. Zasadniczą zaletą nowego systemu jest prostota składania dokumentów (wnioskodawca będzie prowadzony przez kreator, który podpowie, jak wypełnić formularz). Beneficjenci, którzy złożą wniosek za pomocą nowego narzędzia, będą krócej czekać na otrzymanie środków, gdyż cały proces będzie odbywał się drogą elektroniczną. Po za tym ujęcie wszystkich wniosków w jednym systemie pozwoli pracownikom Funduszu na skuteczniejszą pomoc i monitorowanie składanych wniosków. Urzędy powiatowe będą również odciążone, gdyż rozliczenia będą prowadzone elektronicznie.
SOW z założenia jest dostępny dla wszystkich i zgodny z wytycznymi WCAG 2.0. W razie problemów system oferuje wsparcie i pakiet szkoleń. Jednak, aby korzystać z platformy SOW, niezbędne jest utworzenie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego w systemie EPUAP. Swoją tożsamość można również zweryfikować przez serwisy niektórych banków w Polsce.
Osoby niepełnosprawne, które nie korzystają z komputera, będą mogły skorzystać z pomocy pracownika socjalnego, który na tablecie otrzymanym od PFRON będzie w stanie przedstawić rodzaje wsparcia, a także w imieniu wnioskodawcy wypełni wniosek i przeprowadzi przez wszystkie procedury.
Składanie wniosku i dokumentów drogą elektroniczną pozwoli również na oszczędność czasu, dostęp do systemu będzie możliwy przez 24 h na dobę, przez cały rok.
Konferencję zakończył Szymon Hołownia, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat nowych technologii oraz ich wykorzystywania w opiece medycznej przez lekarzy w Afryce. Zakończył stwierdzeniem, że nowoczesne technologie zawsze powinny być w służbie człowieka, a SOW wydaje się to kryterium spełniać.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://portal-sow.pfron.org.pl/.