skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

13 czerwca 2018, 15:50 Z żalem żegnamy

Z głębokim żalem informujemy, że zmarła Irena Hadler „Magda”, niewidoma liderka Polskiego Związku Niewidomych. Była członkiem Zarządu Głównego IX, X, XI i XII kadencji, czyli w latach 1985–2004, oraz długoletnim prezesem łódzkiego Okręgu PZN. Nadano Jej tytuł honorowego prezesa tego Okręgu. Pracowała także jako kierownik biura Łódzkiego Okręgu PZN.

Irena Magdalena Hadler, urodzona 03.11.1931 r. w Częstochowie, należała do Polskiego Związku Niewidomych od 10.12.1954 roku.

W 1961 roku włączyła się w działalność społeczną, najpierw w Komisji Socjalno-Bytowej Zarządu Okręgu, a następnie w Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Od 1968 roku była członkiem Zarządu Okręgu, a w latach 1979–1999 pełniła funkcję przewodniczącego Zarządu Okręgu.

W okresie: 01.09.1985 r. – 31.03.1987 r. była zatrudniona w PZN jako kierownik biura Okręgu Łódzkiego oraz od 02.05.1989 r. do 15.11.1991 r. również jako kierownik biura Okręgu Łódzkiego PZN.

Otrzymała wiele nagród i odznaczeń: Srebrny Krzyż Zasługi, Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Odznakę Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, Złoty Krzyż Zasługi oraz Odznaki Honorowe PZN (Srebrna i Złota).

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 21.06.2018 r. o g. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym “Doły” (wejście od ul. telefonicznej).