skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

16 maja 2018, 13:51 Dwie ustawy z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał 14 maja dwie ustawy. Pierwsza z nich to ustawa z 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Zgodnie z tym aktem prawnym renta socjalna zostanie podniesiona do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. do 1029,80 zł brutto. Ustawa wchodzi w życie 1 września z mocą od 1 czerwca. Oznacza to, że we wrześniu osoby, które mają przyznaną rentę socjalną, otrzymają wyrównanie świadczenia od czerwca, a we wrześniu ich renta zostanie ponownie obliczona. Przypominamy, że obecna wysokość renty socjalnej to 84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. 865,03 zł brutto.

Prezydent podpisał również ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., określa szczególne uprawnienia (wsparcie) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od wieku takich osób) w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.

Informacja o zmianie ustawy o rencie socjalnej: http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1002/1/informacja_w_sprawie_ustawy_o_rencie_socjalnej.rtf

Informacja na temat Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności: http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1002/1/informacja_w_sprawie_ustawy_o_wsparciu_niepelnosprawnych.rtf.