skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

9 maja 2018, 15:43 Odszedł dr Tadeusz Majewski

W dniu 1 maja 2018 roku zmarł w wieku 87 lat TADEUSZ MAJEWSKI.Doktor psychologii. Specjalista psychologii i rehabilitacji niewidomych oraz głuchoniewidomych. Ze środowiskiem niewidomych związany był od dzieciństwa. Psycholog i wychowawca w Zakładzie dla Dzieci Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Organizator i pracownik powstałego w początkach lat sześćdziesiątych przy Polskim Związku Niewidomych Zakładu Rehabilitacji Podstawowej i Społecznej dla Nowo Ociemniałych. Wieloletni działacz Związku, członek Rady Naukowej. Dla wielu osób ze środowiska niewidomych śp. dr Tadeusz Majewski, honorowy członek PZN, to cieszący się autorytetem przyjaciel, doradca i współpracownik. Służył pomocą lingwistyczną (honorowo), jeżdżąc jako tłumacz na zagraniczne konferencje czy sympozja.

Współtwórca Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i wieloletni działacz Zarządu Towarzystwa.

Wieloletni pracownik dydaktyczny m.in. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, wykładowca Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ w Iranie i Kenii gdzie organizował Afrykański Instytut Rehabilitacji Zawodowej. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, poradników i kilkuset artykułów. Najważniejsze dla naszego środowiska pozycje książkowe to: „Rola lekarza okulisty w rehabilitacji psychicznej nowo ociemniałych”; „Psychologia niewidomych i niedowidzących”; „Rehabilitacja psychiczna ociemniałych”; „Niewidomi wśród widzących”; „Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych”; „Poradnik dla niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy”; „Niewidomi i słabowidzących seniorzy”; „Tyflopsychologia rozwojowa”. W latach 1961-1983 pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Od 1977 roku naczelnik Wydziału Rehabilitacji Zawodowej w Departamencie Rehabilitacji w tym ministerstwie. Ministerstwo sprawowało wówczas nadzór merytoryczny nad działalnością Związku, dr Tadeusz Majewski wspólnie z PZN z wielką życzliwością, zaangażowaniem i bardzo profesjonalnym podejściem ustalał kierunki wielu działań i sposób finansowania. Praca z niewidomymi i dla niewidomych dawała mu wiele satysfakcji, ciągle myślał, co by tu jeszcze zrobić, aby to miało wartość dla osób z problemami wzroku.

Wieloletni członek i działacz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Członek Społecznej Rady Naukowej TWK. Ekspert TWK ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i głuchoniemych oraz kontaktów zagranicznych. W 2004 roku odznaczony Medalem Twórcy Polskiej Rehabilitacji, przyznanym przez TWK.

Pan Tadeusz miał również wiele pasji – pierwsza to podróże, zjeździł cały świat, był też melomanem kochającym muzykę poważną, operę i operetkę.

Cześć jego pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 maja, o godz. 1110 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej („murowanym”) na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Po nich nastąpi odprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego w alei 24 F-6-1.