skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

9 maja 2018, 14:18 „Tu powstała Polska” z audiodeskrypcją

„Czy wydarzenia historyczne sprzed ponad tysiąca lat mają dla współczesnego Polaka znaczenie? Z pewnością tak – przecież to wówczas Polska po raz pierwszy zaistniała na arenie europejskiej jako równoprawny partner polityczny. Pierwsi historyczni władcy zbudowali państwo w oparciu o większość ziem, które obecnie zamieszkujemy. Wielkopolska w tym procesie jawi się jako wyjątkowy region, któremu nazwę zawdzięcza nasze państwo. Początkowo bowiem mianem Polonia określano zarówno cały kraj, jak również tereny odziedziczone przez Mieszka I po przodkach – a więc obszar wokół grodów w Gnieźnie, Poznaniu, Lednicy i Gieczu, dając w ten sposób wyraz przywiązania do tradycji miejsca, gdzie państwo się tworzyło, gdzie wszystko się zaczęło – gdyż to właśnie TU POWSTAŁA POLSKA!” – tymi słowami Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zaprasza w archeologiczną podróż do średniowiecza, na spotkanie z ludźmi i wydarzeniami tamtych czasów. Przewodnikami tej niecodziennej wycieczki są naoczni świadkowie – dawni kronikarze i podróżnicy.

Wystawa „Tu powstała Polska” zostanie wzbogacona o audiodeskrypcję. Wielkie otwarcie już w piątek, 11 maja o godz. 12:00.
Projekt „Audio Description over the Borders" zrzesza grupę ekspertów z siedmiu krajów (Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina, Gruzja, Białoruś, Mołdawia) zajmujących się audiodeskrypcją. Przedsięwzięcie ma na celu integrację ekspertów, wymianę dobrych praktyk i stworzenie formatu współpracy w zakresie audiodeskrypcji na kolejne lata. W ramach projektu została przygotowana audiodeskrypcja do trzech muzeów: Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Muzeum w Starej Lubowli i w Muzeum Historycznym – Arsenale we Lwowie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://humandoc.pl/Dzialalnosc/audiodescryption-over-the-borders/.
Projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Królestwo Niderlandów.