skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

23 marca 2018, 14:34 Turnus usprawniająco-rekreacyjny w Laskach

Oferta turnusu dla dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z rodzinami na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach:
Uczestnicy: 20 dzieci z problemami wzroku wraz z rodzinami, w wieku od 5 do 13 r. ż. Termin: 25 czerwca do 8 lipca 2018 r. – 14 dni. Liczba miejsc: maksymalnie 60 osób. Wyżywienie: pełne – 3 posiłki dziennie. Warunki mieszkaniowe: 24 pokoje z łazienkami, w internacie dziewcząt: 11 pokoi 3-osobowych z łazienką (parter), 13 pokoi 3-osobowych z łazienką (piętro I).
3-osobowe pokoje, każdy z łazienką, są zgrupowane po trzy, tworząc oddzielne mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym, z dostępem do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego; w sąsiedztwie pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania; oprócz tego na terenie internatu znajduje się kuchnia i duża stołówka.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wzrokowo korzystających z dofinansowania. Placówka ma zaplecze do realizacji programu turnusu, rehabilitacji i do organizowania zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych, a także odpowiednią dla osób z uszkodzonym wzrokiem pracownię ceramiczną, konie i stadninę do prowadzenia hipoterapii, basen, w którym mogą odbywać się zajęcia rehabilitacyjne, odpowiednio wyposażone pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne (w tym gabinet do zajęć logopedycznych, sale do zajęć muzyczno-ruchowych z instrumentami, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych i prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne). Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i tak zorganizowane, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci z dysfunkcją wzroku. Na drzwiach są oznaczenia w brajlu i powiększonym druku. Zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne są oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni wyczuwalną dotykowo dla osób z problemami wzroku. Są odpowiednio oznakowane schody – pierwszy i ostatni. Na terenie Ośrodka działa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadająca umowę z NFZ. Na czas turnusu zapewniona zostanie stała obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja stomatologiczna i konsultacja lekarza rehabilitanta.
W pełni dostępne są wszystkie obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie ośrodka. Znajduje się tu certyfikowany plac zabaw przyjazny dla dzieci z dysfunkcją wzroku.
Proponowane zajęcia:

 • rehabilitacja wzroku,
 • orientacja przestrzenna oraz bezpieczne i samodzielne poruszanie się z elementami
 • czynności życia codziennego,
 • zajęcia edukacyjne – głównie nauka i doskonalenie znajomości brajla, rozwijanie percepcji dotykowej,
 • rehabilitacja ruchowa, gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia w pracowni ceramiki,
 • basen – zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne w wodzie,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z logopedą,
 • hipoterapia,
 • zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia sportowe,
 • seans filmu z audiodeskrypcją,
 • prelekcje i warsztaty dla rodziców,
 • wycieczka do Warszawy.
Kadrę stanowią specjaliści na co dzień zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
Koszty turnusu:
jedno dziecko niepełnosprawne + jeden opiekun – 4 100 zł,
drugi rodzic/opiekun – 1 288 zł,
rodzeństwo od 2 do 6 roku życia – 454 zł,
rodzeństwo od 7 do 16 roku życia – 850 zł.

Zgłoszenia (wypełniona karta informacyjna + orzeczenie o niepełnosprawności) prosimy kierować do Elżbiety Oleksiak do Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN (00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9), tel.: 22 635 52 84, mail: eoleksiak@pzn.org.pl do 31 marca 2018 r.