skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

21 marca 2018, 16:11 Dostępność plus

Ponad 23 mld zł ma w latach 2018-2025 zostać przeznaczone na realizację programu Dostępność plus, który ułatwi funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, seniorom czy kobietom z dziećmi. Trwają właśnie konsultacje tego programu, uwagi można zgłaszać do 6 kwietnia.

Główne założenia oraz idee projektu przedstawiono na spotkaniu pt. „Prezentacja założeń rządowego Programu – Dostępność Plus”, które odbyło się 14.03.2018 roku w Ministerstwie Rozwoju i Innowacji. Mateusz Morawiecki w grudniowym exposé, mówił o dostępności i o tym, że program jest realizacją zobowiązań rządu dotyczących osób z niepełnosprawnościami.
Na tym etapie rozważana jest certyfikacja przedsiębiorstw i usług dostępnych poprzez sygnowanie ich logiem „Dostępność Plus”, które zostało opisane jako połączenie widocznych niepełnosprawności, tych niezauważalnych na pierwszy rzut oka oraz członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, którzy także korzystają z miejsc i usług dostępnych.
Program ma dotyczyć wielu aspektów życia w społeczeństwie, takich jak mieszkalnictwo, transport, komunikacja, normy budowlane, edukacja, usługi, aplikacje, strony internetowe i inne. Ważnym aspektem jest w przyszłości objęcie wszystkich tematów ustawą, tak, by nie było sprzeczności w polskim prawie. Tutaj podkreślono ustawę o języku migowym, która pomimo dobrych założeń, w praktyce nie funkcjonuje i nie jest respektowana. Negatywnie oceniono także rozproszenie aspektu niepełnosprawności w polskim prawie.
Trzecim obszarem programu byłby „Pakt na rzecz dostępności”, który miałby zrzeszać przedsiębiorstwa, organizacje NGO oraz placówki, aby ułatwić wprowadzenie idei programu w życie oraz ujednolicić prawo. Nie wspomniano jednak o szczegółach jego funkcjonowania oraz konsekwencjach przystąpienia do niego.
Na sali padały mocne uwagi na temat sprawdzonych już unijnych norm i tych, które nie działają, i podkreślano potrzebę czerpania z rozwiązań sprawdzonych już w krajach UE (np. w Szwecji) oraz w Norwegii. Zaznaczono konieczność zawarcia w ustawie elementów Dyrektywy Dostępności oraz Standardów wydanych przez Ministerstwo Budownictwa. Pojawiła się także konstruktywna krytyka obydwu dokumentów i wskazano na potrzebę pracy nad nimi. Na pytanie o konsekwencje wprowadzenia edukacji włączającej dla nauczycieli specjalnych, ministerstwo odpowiedziało, że nie przemyślano tego pod tym kątem i obiecało nawiązanie współpracy z Ministerstwem Oświaty.
13 marca 2018 r. Program Dostępność Plus skierowano do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Uwagi do projektu można zgłaszać do 6 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl
Osoby niewidome i niedowidzące mogą przesyłać swoje uwagi i pomysły w dowolnej formie, w tym w plikach audio. Szczegóły: http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/