skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

1 marca 2018, 11:44 Trójkąty ostrzegawcze na produktach chemicznych

Od pewnego czasu w polskim obiegu prawnym funkcjonuje Polska Norma PN-EN ISO 11683 stworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008.

Mówi ona o tym, że na opakowaniach zawierających substancje lub preparaty niebezpieczne trzeba umieszczać wypukły znak ostrzegawczy wyczuwalny dotykiem w postaci trójkąta równobocznego, czasami trójkąt może być zredukowany do trzech wypukłych kropek. Znak ostrzegawczy powinien być umieszczony w taki sposób, żeby inne wytłoczone na opakowaniu wzory nie przeszkadzały w znalezieniu i rozpoznaniu trójkąta.
Na opakowaniach z dnem, wierzchołek trójkąta ostrzegawczego powinien znajdować się w dolnej części ścianki opakowania, na wysokości nie większej niż 50 mm od krawędzi dna. Na opakowaniach bez dna, np.: tuby, naboje, trójkąty, mają być regularnie rozmieszczone wokół otworu tuby. Na opakowaniach niebezpiecznych aerozoli ostrzeżenie powinno znajdować się w miejscu, do którego przykłada się palec przed użyciem aerozolu, przycisk ma być integralną częścią opakowania. Na opakowaniach z tworzywa sztucznego całkowicie otwieralnego znak powinien znajdować się na powierzchni opakowania jak najbliżej miejsca otwarcia.
Ostatnio Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN otrzymało do oceny wypukłe trójkąty ostrzegawcze umieszczone na popularnym preparacie do czyszczenia toalet. Norma powstała, żeby informować osoby z problemami wzroku o niebezpiecznych substancjach chemicznych zawartych w różnych preparatach chemii domowej, tylko inicjatorzy powstania tego przepisu zapomnieli o popularyzacji tej idei. Dlatego zamieszczamy informacje na ten temat. Czy znają Państwo inne niebezpieczne preparaty oznaczone w ten sposób? Prosimy o informację na ten temat. Uwagi prosimy kierować na adres: rehabilitacja@pzn.org.pl.
Centrum Rehabilitacji IT PZN