skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

22 listopada 2017, 13:04 Europejska Karta Osób Niepełnosprawnych

Jednym z pozytywnych aspektów członkostwa w Unii Europejskiej jest możliwość swobodnego podróżowania do innych krajów członkowskich. Prawo to dotyczy również osób z niepełnosprawnościami. Niestety jednak, wraz z przekroczeniem granicy często pojawia się problem z udokumentowaniem niepełnosprawności.

Korzystanie z ulg w danym państwie członkowskim lub wybranej instytucji jest uznaniowe i określone konkretnymi zasadami. Moje doświadczenie jest takie, że w niektórych sytuacjach mogłem skorzystać z prawa do ulgi, a w innych musiałem kupić cały bilet lub opłacić wejście np. do muzeum. By rozwiązać ten problem, od lat rozważano na szczeblu europejskim pomysł wprowadzenia Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej. Z założenia karta miałaby mieć ujednolicony wygląd, a także oznaczenia w brajlu. Z inicjatywy rządu Belgii rozpoczęto w lutym 2016 r. projekt pilotażowy, w którym udział bierze 8 państw: Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Malta, Słowenia, Rumunia i Włochy. Od tego momentu obywatele tych państw, legitymując się Europejską Kartą Osoby Niepełnosprawnej, mogą korzystać z różnych ulg w wyżej wymienionych krajach, np. z bezpłatnego wstępu lub zniżek dla osoby niepełnosprawnej, z darmowego przewodnika audiowizualnego, broszur lub ulotek w alfabecie Braille’a.
Więcej informacji w języku angielskim można znaleźć na stronie: http://eudisabilitycard.be/en
Osoby zainteresowane odsyłam również do tekstu w języku polskim: http://tyfloswiat.pl/
Rafał Kanarek
Centrum Komunikacji