skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

9 października 2017, 14:36 iPKO wciąż niedostępne

- Otrzymaliśmy wiele uwag od osób z problemami wzroku dotyczących funkcjonowania nowej wersji serwisu bankowości elektronicznej – iPKO, służącego do wykonywania operacji finansowych na indywidualnych i firmowych kontach klienta – napisali pracownicy Polskiego Związku Niewidomych w piśmie do prezesa zarządu banku PKO BP.

Uwagi te dotyczą m.in.: wyboru obrazkowego hasła na etapie pierwszego logowania, przeglądania historii konta czy wyszukiwania w niej konkretnych operacji, np. cyklicznych opłat. Poza tym serwis jest nieintuicyjny, a w przypadku starszej wersji przeglądarki funkcje wywoływane klawiszami nie działają. Osoby niewidome mają również problemy przy obsłudze kont firmowych.
PZN zwraca się więc do banku, by zgłoszone uwagi zostały dokładnie przeanalizowane i by wdrożono rozwiązania pełnej obsługi serwisu iPKO, które dobrze współpracują z technologiami wspomagającymi osoby niewidome i słabowidzące. Ewentualnie, by włączono starą wersję serwisu iPKO, która będzie działać równolegle z jej nową odsłoną.
PZN powołuje się w piśmie na rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o Krajowych Ramach Interoperacyjności (Dz. U. rok 2012, poz. 526), zgodnie z którymi od czerwca 2015 r. strony internetowe instytucji publicznych oraz organizacji i instytucji korzystających z dotacji unijnych powinny być zgodne ze standardami dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA, których to serwis nie spełnia.
PKO twierdzi, że stara się uwzględniać potrzeby wszystkich klientów. – W odpowiedzi na powyższe pismo dotyczące możliwości korzystania przez osoby niewidome z serwisu bankowości elektronicznej iPKO uprzejmie informujemy, że Bank podejmuje działania, aby umożliwić Klientom w sposób przystępny korzystanie z serwisu, dbając równocześnie, aby jakość i bezpieczeństwo obsługi Klientów była na najwyższym poziomie – zapewnia Biuro Rzecznika Klienta PKO.
Pracownicy banku powołują się na audyt Fundacji „Integracja”, której opinia potwierdza, iż aktualnie Serwis iPKO spełnia większą część wytycznych zgodnych z normą WCAG 2.0. Na wniosek banku, przez Fundację „Integracja” został sporządzony Raport z audytu użyteczności, jednakże z uwagi na zawarte w nim informacje stanowiące tajemnicę bankową, jego treść nie została upubliczniona. Bank zapewnia również, że dostępność serwisu iPKO dla osób posługujących się czytnikami treści została dodatkowo potwierdzona w badaniach z udziałem osób niewidomych lub niedowidzących.
– Bank stale współpracuje z osobami niewidomymi w zakresie wprowadzania usprawnień poszczególnych sekcji serwisu i PKO, których celem jest zapewnienie osobom niewidomym możliwości korzystania z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO, zapewniając tym samym pełne i bezproblemowe dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych przez Bank. – czytamy w piśmie.
Jednocześnie Biuro Rzecznika Klienta zapewnia, że uwagi dotyczące wskazanych sekcji Serwisu iPKO niewspółpracujących z technologiami wspomagającymi osoby niewidome, zostaną przez bank uwzględnione i będą podstawą do wprowadzenia poprawek i usprawnień.
Bank już obiecuje wprowadzenie zmian, np. w odniesieniu do wyboru „obrazka bezpieczeństwa” pojawi się informacja dostępna dla czytników ekranu, wyjaśniająca, czym jest ten proces i że nie jest obligatoryjnym krokiem podczas logowania.
PZN będzie jeszcze uszczegóławiał, co w serwisie wymaga poprawienia, niemniej uwagi może zgłaszać każdy. Zachęcamy więc tych z Państwa, którzy są klientami banku PKO BP i mają problem z obsługą serwisu iPKO do wypełnienia formularza zamieszczonego pod poniższym linkiem: [url]https://www.pkobp.pl/rzecznik-klienta/[/url/