skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

16 sierpnia 2017, 13:19 KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZAŁOŻEŃ KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PN. „SAMODZIELNI I SKUTECZNI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 4/2017). W ramach konkursu będą mogły być zgłaszane projekty realizowane od 1 stycznia 2018 roku.

Konkurs obejmować będzie:

  • kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • kierunek pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.
Uwagi i propozycje zmian do założeń konkursu można składać za pośrednictwem Formularza zgłaszania uwag dostępnego na stronie https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/konsultacje-w-sprawie-z/konsultacje-dotyczace-zalozen-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-samodzielni-i-skuteczni/ do 28 sierpnia br na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl.
We wrześniu br. zorganizowane zostaną w Biurze PFRON spotkania konsultacyjne, w ramach których przedyskutowane zostaną uwagi i propozycje zgłoszone przez organizacje pozarządowe do założeń konkursu.