skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

19 lipca 2017, 13:38 Mogę i ja

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ogłasza nabór do projektu „Mogę i ja. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego” – współfinansowany ze środków PFRON.
To wyjątkowy projekt skierowany do osób z problemami wzroku, mieszkających na terenie województwa śląskiego dorosłych bez ograniczenia wiekowego.

Jakie działania zakłada projekt?:

 • orientacja przestrzenna,
 • nauka czynności dnia codziennego,
 • usprawnianie widzenia,
 • alternatywna forma komunikacji - nauka pisma brajla,
 • zajęcia z tyflopedagogiem,
 • zajęcia z psychologiem,
 • biblioterapia,
 • masaż leczniczy,
 • terapia ręki,
 • terapia sensomotoryczna,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • rehabilitacja społeczna – zajęcia z trenerem umiejętności społecznych,
 • przewodnik osoby niepełnosprawnej wzrokowo,
 • poradnictwo w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego – coaching,
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia z doradcą zawodowym,
 • poradnictwo – informatyczno-technologiczne, zajęcia z informatykiem.
Zgłaszać można się do 31 lipca.

Polski Związek Niewidomych
Delegatura Częstochowa
Al. Pokoju 13 42-207 Częstochowa pod numerem telefonu
tel. 570-889-001, 570-889-002
lub mailowo: sekretariat@pzn-czestochowa.idsl.pl
W przypadku wolnych miejsc możliwa jest dodatkowa rekrutacja w kolejnych miesiącach.

Koordynator: Grażyna Derbis
Kierownik: Ilona Juszczyk
Wszelkie dokumenty dostępne są w sekretariacie PZN Delegatura Częstochowa.

Uwaga: w przypadku nieotrzymania środków na realizację zadania Okręg Śląski PZN zastrzega sobie prawo do unieważnienia rekrutacji.