skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

17 lipca 2017, 10:22 Muzyka otwiera oczy

W połowie października w Bydgoszczy ruszy siódma edycja Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy”. Na tę imprezę organizatorzy zapraszają niewidomych i niedowidzących artystów z całej Polski. Nabór festiwalowy trwa do 30 września 2017.

Bydgoski festiwal co roku bierze na tapetę inny temat główny. Artyści śpiewali już złote przeboje lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych. Zmierzyli się z piosenkami Polski walczącej i przedwojennej. Tegoroczna impreza odbędzie się pod hasłem „Złote przeboje Grzegorza Ciechowskiego i Republiki”. Wiąże się to z sześćdziesiątą rocznicą urodzin słynnego muzyka. W festiwalu mogą brać udział niewidomi i niedowidzący artyści. Każdy z występujących powinien przygotować dwa utwory, które wcześniej wykonywał Grzegorz Ciechowski samodzielnie bądź z zespołem Republika. Zmagania artystów oceniać będzie profesjonalne jury, przewidujemy wysokie nagrody finansowe. W tym roku na uczestników czeka miła niespodzianka – organizatorzy zapewniają nocleg z soboty 14 października na niedzielę 15 października oraz wyżywienie w sobotę.

Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Mariusz Lubomski z zespołem. Oprócz własnych, niepowtarzalnych pieśni ma on swoim repertuarze także utwory Grzegorza Ciechowskiego. Poniżej regulamin:

Regulamin VII Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” w Bydgoszczy:
I Założenia wstępne:
1. Festiwal ma promować i upowszechniać talenty muzyczne (wokalne) osób z dysfunkcją wzroku. Nie chcemy tworzyć w ten sposób osobnej kategorii „artysta niepełnosprawny”, ponieważ nie ma czegoś takiego. Artystą się jest lub nie – niezależnie od wszelkich schorzeń. Nasz Festiwal ma przełamywać bariery, które utalentowanym osobom niepełnosprawnym przeszkadzają w ukazaniu pełni swoich umiejętności.
2. Festiwal ma wplatać się w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski.
3. Organizatorami VII Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” są bydgoskie stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalna „Bard”, Lokalna Inicjatywa Kulturalna Morzewiec, Fundacja Światłownia – Kultura Bez Barier.
4. Oficjalna strona festiwalowa to zrodlowciazbije.pl (zakładka Festiwal Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy”).
5. Patronat prasowy nad Festiwalem objęło Polskie Radio PiK, ogólnopolskie czasopismo ”Pochodnia”, Telewizja Polska Bydgoszcz.
6. Festiwal jest dotowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. W części konkursowej Festiwalu mogą wziąć udział wykonawcy z orzeczoną dysfunkcją wzroku, niezależnie od stopnia tej dysfunkcji. Przynależność wykonawcy do Polskiego Związku Niewidomych nie jest konieczna.
8. VII Festiwal Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” odbędzie się pod hasłem „Złote przeboje Grzegorza Ciechowskiego i Republiki” (w 2017 przypada 60. rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego).
II Termin i miejsce Festiwalu, kontakt z organizatorami:
Termin: 14–15 października 2017
Program:
sobota 14.10.2017, Otwarta Przestrzeń Światłownia (Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 15)
godz. 16.00 – rozpoczęcie części konkursowej.
ok. godz. 19.00 – recital laureata VI edycji Festiwalu
ok. godz. 20.00 wytypowanie przez jury uczestników Koncertu laureatów
(kolejność alfabetyczna).
Niedziela 15.10.2017, Opera Nova, Sala manru (Bydgoszcz, ul. Focha 5)
godz. 16.00 – Koncert laureatów ,
ok. godz. 17.00 – Koncert Mariusza Lubomskiego z zespołem
Adres biura festiwalowego:
Inicjatywa Kulturalna Bard
ul. Św. Trójcy 15
85-224 Bydgoszcz (z dopiskiem „Festiwal”)
e-mail: lik.stowarzyszenie@gmail.com
Kontakt telefoniczny: Grzegorz Dudziński 509-76-76-89

III Warunki uczestnictwa w części konkursowej:
1. Podstawowym warunkiem dopuszczającym do eliminacji festiwalowych jest posiadanie przez potencjalnego wykonawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku (zespołu orzekania lub orzecznika ZUS).
2. Wykonawcy sami wybierają dwa utwory, które chcą zaśpiewać podczas Festiwalu, swój wybór zgłaszają organizatorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo negocjacji z wykonawcą w tej kwestii – chodzi o to, aby piosenki nie powtarzały się w podobnych aranżacjach.
3. Wykonawcy, którzy chcą wystąpić na VII Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” powinni przesłać nagrania 2 piosenek (najlepiej tych przygotowywanych na Festiwal, wybranych zgodnie z tegorocznymi wymogami). Nagrania należy przesłać do dnia 30 września 2017 na adresy mailowe: lik.stowarzyszenie@gmail.com i swiatlownia@onet.pl. Dla pewności prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na oba adresy jednocześnie, przesyłki w dwóch częściach (po jednym utworze w każdej).
4. O zakwalifikowaniu na Festiwal decyduje powołane przez organizatorów jury. Organizatorzy potwierdzą drogą e-mailową pozytywne przejście etapu eliminacji w terminie do 5 października 2017.
5. Oprócz nagrań zgłoszenie musi zawierać:
Imię i nazwisko wykonawcy, dokładny adres/adresy, kontakt telefoniczny (tel. kom.) i e-mailowy, parę słów o sobie (dla konferansjera), skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tytuły utworów wybranych na Festiwal.
6. Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na VII Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” jest równoznaczne z wyrażeniem przez wykonawcę zgody na rejestrację występu i wykorzystanie nagrań tego występu w formie audycji radiowych, telewizyjnych, internetowych, w postaci utrwalenia na płytach bądź innych nośnikach. Rejestracji występu dokonują Organizatorzy lub osoby czy instytucje upoważnione do tego przez organizatorów. Wykonawcy nadsyłając swoje zgłoszenie na VII Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu na Festiwalu, jak i wszelkich jego rejestracji (audycje radiowe, telewizyjne, wydania płytowe itp.)
7. Organizatorzy gwarantują nocleg 14/15.10.2017 (w razie potrzeby także dla przewodnika) oraz catering na 14.10.2017.

V Nagrody VII Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” w Bydgoszczy:
1. nagrody pieniężne,
2. nagrody rzeczowe,
3. nagrody specjalne (w formie nagrań studyjnych, zaproszeń do występu itp.).

O sposobie rozdziału nagród decyduje jury w swoim protokole. Nagrody finansowe jury przyznaje laureatom podając kwotę brutto nagrody, która po odciągnięciu podatku zostanie przekazana na konto laureata.

VI Postanowienia końcowe:
1. Chcemy, aby kolejne edycje Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” wpisały się na trwałe w kalendarz bydgoskich i ogólnopolskich imprez kulturalnych, promujących niezwykłe talenty, jakimi obdarzeni są ludzie z dysfunkcją wzroku. Chcemy, aby ta impreza
rozwijała się i z roku na rok była coraz lepsza.
2. Chcemy współpracować z instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi, którym bliska jest idea takiego festiwalu.