skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

14 lipca 2017, 14:57 Stopień i przyczyna niepełnosprawności w kodzie QR

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swoich stronach opublikowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym od 1 sierpnia br. zmieni się wygląd legitymacji osoby niepełnosprawnej. Uwagi do rozporządzenia można zgłaszać do 17 lipca w ramach konsultacji publicznych projektu tego dokumentu.

Przypominamy, że stare legitymacje osoby niepełnosprawnej, tzw. białe zachowają ważność, a nowe, w formie plastikowej karty, będą wystawione na wniosek osoby niepełnosprawnej. Na dokumencie nie będzie wpisanej przyczyny ani stopnia niepełnosprawności, dane te będą podane w formie kodu QR jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.
Zgodnie z projektem rozporządzenia na awersie legitymacji znajdą się m.in. nazwa dokumentu w językach francuskim i angielskim, piktogramy oznaczające niepełnosprawności, a także miejsca na: zdjęcie (o wymiarach 2,5 x 3 cm), imię, nazwisko, PESEL i termin ważności legitymacji.
Rewers legitymacji będzie z kolei zawierać m.in. nazwę powiatowego zespołu, który wystawił dokument, numer legitymacji, skrót LON w brajlu. Będzie też miejsce na PESEL, numer legitymacji oraz symbol i (w przypadku osób po 16. roku życia) stopień niepełnosprawności – wszystko to wpisane za pomocą fotokodu (kodu QR).
Polski Związek Niewidomych w piśmie skierowanym do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wyraził swoje obawy związane z umieszczaniem w kodzie QR stopnia i przyczyny niepełnosprawności. Zdaniem PZN utrudni to weryfikację prawa do ulgi przez osobę z niepełnosprawnością np. w muzeach, autobusach i innych miejscach, gdzie dana ulga związana jest z konkretną dysfunkcją.
W odpowiedzi przesłanej do PZN Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uspokaja, że odczytanie kodu QR jest możliwe, a do tego może posłużyć nawet telefon komórkowy.
Oczywiście PZN popiera wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, obawy związane są z tym, że w określonej sytuacji (np. w małej miejscowości lub podczas kupowania biletu w autobusie) osoba niepełnosprawna może być pozbawiona prawa do skorzystania z bardziej korzystnej dla niej ulgi, bo pracownik nie będzie w stanie zweryfikować rodzaju lub stopnia niepełnosprawności.

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia będą otwarte do 17 lipca. Aby wziąć w nich udział i zapoznać się z projektem dokumentu można wejść na stronę:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300100
Swoje uwagi można również przesyłać bezpośrednio do ww. resortu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl.
Centrum Komunikacji