skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

13 lipca 2017, 12:27 Lodołamacze ruszają w nowej odsłonie

11 edycji, ponad 550 przyznanych tytułów i wręczonych statuetek oraz przeszło 3900 uczestników – to bilans ostatnich 11 lat funkcjonowania konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wiele osób, które łączy wspólny cel – przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Lodołamacze 2017
Statuetka przyznawana była co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Kapituły Konkursu nagrodziły firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników.
W tym roku konkurs zyskał nową strukturę i nowe zasady. Pracodawcy powalczą jak co roku o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja. Niezależne kapituły wyłonią również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Lodołamacze w nowej odsłonie z rozszerzoną formułą zostały wzbogacone o trzy nowe kategorie.

Kategoria „Przyjazna przestrzeń” – obiekty, przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawność ma różne oblicza, a przeszkód w codziennym funkcjonowaniu dla osób nią dotkniętych może być bardzo wiele, także takie, które nie przychodzą na myśl w pierwszej chwili. Niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych komunikacja, bariery architektoniczne, brak dostępu do informacji sprawia, że osoby niepełnosprawne nie mogą podjąć zatrudnienia. Przestrzeń publiczna to miejsce spotkań, pracy, rekreacji – to przestrzeń, w której ludzie przemieszczają się z domu do pracy i z powrotem. Dla osób niepełnosprawnych przestrzenią przyjazną jest dodatkowo przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych i gwarantująca bezpieczne poruszanie się. Im bardziej osoba niepełnosprawna może poruszać się samodzielnie, tym bardziej jest niezależna od innych. Samodzielność fizyczna i psychiczna osób niepełnosprawnych zwiększa szanse na ich integrację w społeczeństwie.

Kategoria „Zdrowa Firma” – pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników. Pracodawcy, którzy rozwijają różnego rodzaju aktywności – programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, dodatkowa opieka zdrowotna, działania edukacyjne.
Firma jest jedynie tak zdrowa i zdolna do osiągnięć, jak jej pracownicy. Dzięki działaniom pracodawców promujących zdrowie pracowników ich kondycja zdrowotna wzrasta, poprawia się też ich samopoczucie. Brakuje nam solidnej wiedzy o zapobieganiu chorobom, nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ na nasze zdrowie mają szkodliwe czynniki środowiskowe i nieprawidłowe nawyki, nie zawsze stosujemy się do zaleceń lekarskich. Kluczem do zmiany w jakości życia jest wiedza. „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – to nie tylko fragment przysięgi Hipokratesa, który był pierwszym prekursorem profilaktyki zdrowotnej przeszło 2400 lat temu, ale także udokumentowana analizami statystycznymi prawda. Profilaktyka zdrowotna to zapobieganie chorobom poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, to działanie mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Kategoria „Dziennikarz bez barier” – Dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem.
W dążeniu do równości szczególną rolę odgrywają media. Media mogą łamać istniejące stereotypy, niwelować uprzedzenia, tworzyć klimat sprzyjający promowaniu różnorodności i szacunku wobec odmiennych postaw. Przedstawienie osób niepełnosprawnych jako wartościowych pracowników ma za zadanie zmienić tendencję postrzegania osób niepełnosprawnych jako niezdolnych do pracy, wystarczy tylko dać im szansę na odkrycie umiejętności i zalet. Promowanie w mediach osób niepełnosprawnych ma za zadanie zachęcić pracodawców, by nie zamykali się na osoby niepełnosprawne, gdyż są to solidni pracownicy zaangażowani w budowanie sukcesu firmy. Obiegowa opinia głosi, że media są „oknem na świat”. Należy więc wyróżnić dziennikarzy, którzy nie nakładają filtra na przysłowiowe okno. Piszą, mówią o osobach niepełnosprawnych, pamiętając, że mają one równe prawa, lecz nie posiadają równych szans społecznych, występują w roli rzeczników osób niepełnosprawnych wobec władz, samorządów pomagając w przełamywaniu barier architektonicznych. Promują aktywność i działają na rzecz aktywizacji i włączenia osób niepełnosprawnych do społeczeństwa.

Podsumowanie:

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.

Zatrudnienie Chronione,
Otwarty Rynek Pracy
Instytucja
Przyjazna przestrzeń
Zdrowa Firma
Dziennikarz bez barier

Kategoria specjalna:
Super Lodołamacz
Lodołam Specjalny

Zasady uczestnictwa w Konkursie.
Powołana przez Organizatora Kapituła konkursu nominuje kandydatów do tytułu Lodołamacza w poszczególnych kategoriach, będzie czuwać nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Jednocześnie kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej lodolamacze.info.pl.

Konkurs rozpoczął się 15 maja 2017 r. Zbieranie zgłoszeń będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 27 września podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kontakt:

Anna Węgrzynowicz
e-mail: organizacja@popon.pl
tel.: 508-113-203