skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

4 lipca 2017, 14:28 Wybierz samodzielność

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu „Wybierz samodzielność” dofinansowanego ze środków PFRON. Uczestnicy będą mogli skorzystać z:
- konsultacji psychologicznych/ terapeutycznych;
- orientacji przestrzennej i/lub czynności życia codziennego – zajęcia indywidualne;
- kursu komputerowego na poziomie podstawowym – zajęcia grupowe. 5 grup po 3 osoby. Zajęcia częściowo odpłatne. Udział w całym kursie (20 godzin) kosztuje 70 zł. Dla 3 osób z odległych części województwa mazowieckiego będzie możliwość zakwaterowania;
- kursu komputerowego dla średniozaawansowanych – zajęcia indywidualne, częściowo odpłatne. Udział w kursie (30 godzin) kosztuje 120 zł;
- kursu języka angielskiego – 2 grupy – poziom podstawowy i średniozaawansowany (Tu nabór nowych kursantów jest bardzo ograniczony. Kurs będzie kontynuacją nauki grup z poprzedniej edycji. Nowi uczestnicy będą przyjęci, jeśli ktoś z dotychczasowej grupy zrezygnuje;
- warsztatów ze stylizacji – indywidualne i grupowe zajęcia ze stylistą i tyflopedagogiem;
- warsztatów kulinarnych i czynności dnia codziennego
- warsztatów z wykorzystania nowoczesnych technologii;
- wsparcia technicznego – pomoc w aktualizacji oprogramowania, niewielkie naprawy sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne itp. Dla 20 uczestników projektu po 2 godziny;
- asystenta – osoby, które rozpoczynają rehabilitację, będą mogły skorzystać z ok. 5 godzin wsparcia asystenta. Zasady skorzystania z tej formy wsparcia będą omówione w Regulaminie.

Kto może zgłosić się do projektu?
1. Osoby niewidome lub słabowidzące z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
2. Osoby pełnoletnie.
3. Mieszkańcy województwa mazowieckiego.
4. Osoby, które nie są pracownikami Zakładów Aktywności Zawodowej.
5. Osoby, które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.
6. Osoby, które w terminie od 1.04.2017 nie są uczestnikami projektów o podobnym charakterze, dofinansowanych przez PFRON.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?
1. Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa, który znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.
2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2017. Jeśli zajdzie potrzeba, możliwa jest rekrutacja uzupełniająca.
3. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności
4. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w kursie języka angielskiego są zobowiązane wypełnić test sprawdzający poziom umiejętności.
5. Osoby ubiegające się o udział w kursie komputerowym dla średniozaawansowanych są zobowiązane do wypełnienia ankiety określającej poziom umiejętności.

Formularz zgłoszeniowy, ankieta na kurs komputerowy będą dostępne po 19.06.2017 na stronie internetowej fundacji fundacjavismaior.pl w zakładce Projekty „Wybierz samodzielność” w plikach do pobrania.

Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Fundacja Vis Maior ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa.
Pracownicy Fundacji proszą również, by, jeśli to możliwe, wysłać formularz drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracownika projektu w wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych po uprzednim umówieniu się na wizytę lub rozmowę telefoniczną. Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do przybycia do fundacji i złożenia odręcznych podpisów na dokumentach.

W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.

Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie fundacji fundacjavismaior.pl w zakładce „Projekty”.
Informacje o projekcie można również otrzymać w fundacji pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail m.raczynska@fundacjavismaior.pl