skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

13 kwietnia 2017, 13:07 11. edycja Onkyo World Braille Essay Contest

Polski Związek Niewidomych wraz z Europejską Unią Niewidomych ponownie serdecznie zapraszają wszystkich użytkowników pisma Braille’a do udziału w 11. edycji Onkyo World Braille Essay Contest.

W ubiegłorocznej edycji odnieśliśmy ogromny sukces, gdyż jedna z pięciu prac wysłanych przez PZN, esej autorstwa pani Teresy Dederko pt.: „I see with my fingers”, otrzymał pierwszą nagrodę. Tym bardziej gorąco zachęcamy Państwa do przesyłania swoich esejów w tym roku!

Tradycyjnie tematem prac konkursowych mogą być takie zagadnienia, jak:

„Rola pisma Braille’a w życiu społecznym, politycznym, itp.”

„Jak żyć z brajlem”

„Zabawne wydarzenia związane z pismem punktowym”

„Jaka będzie przyszłość pisma Braille’a”

„Zalety i wady pisma Braile’a w porównaniu z pismem zwykłym”

Powyższa lista nie jest jednak zamknięta. Organizatorzy serdecznie zachęcają do poruszania innych ciekawych wątków.

Zasady konkursu

Do konkursu można zgłaszać jedynie własne, autorskie prace, napisane w dowolnej formie literackiej (wiersza, felietonu, eseju, wywiadu, a nawet listu).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek, także osoby widzące, np. nauczyciele, instruktorzy Braille’a. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 25 r. życia oraz osoby powyżej 25 roku życia.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby piszące zawodowo do ogólnodostępnych mediów. Prace nadesłane w poprzednich latach nie mogą być ponownie zgłaszane.

Zgłaszane teksty mogą być napisane w języku angielskim lub polskim. Prace napisane po polsku nie powinny przekraczać 1000 słów (z tolerancją do 10%).

Zgłoszenia:

Autorskie prace w języku polskim lub angielskim należy przesłać do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w formie elektronicznej, na adres: ekreciejewska@pzn.org.pl,w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2017 r.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „konkurs o brajlu”.

Nadesłana praca, wyłącznie w formie elektronicznej powinna zawierać:

  • imię i nazwisko autora, płeć, wiek;
  • kraj;
  • nazwę organizacji członkowskiej EBU, która zgłasza pracę do konkursu (Polski Związek Niewidomych);
  • liczbę słów tekstu napisanego w języku ojczystym;
  • tytuł eseju.
Specjalnie powołany zespół wybierze maksymalnie 5 najlepszych prac, które zostaną przetłumaczone na angielski i przesłane organizatorom.

Dodatkowe informacje:

Biorąc udział w konkursie, autorzy przekazują prawa autorskie do swoich tekstów, a także wyrażają zgodę na ich ewentualne opublikowanie. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przesłania swojej fotografii, a także do wyrażenia zgody na publikację swojego wizerunku na stronach EBU i w drukowanych publikacjach.

Nagrody i wyróżnienia: najlepsza praca – 2000 USD, druga nagroda w kategorii dzieci i młodzież do 25 lat – 1000 USD, druga nagroda w kategorii osoby dorosłe powyżej 25 r. życia – 1000 USD, trzecia nagroda – po dwie prace w każdej z kategorii mogą otrzymać nagrodę w wysokości 500 USD każda.

Więcej informacji, zasady i harmonogram, a także prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można znaleźć na stronie: http://www.euroblind.org/projects-and-activities/activities/nr/210