skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

6 kwietnia 2017, 10:38 Szansa na jutro na Lubelszczyźnie

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizuje projekt „Szansa na jutro”, który jest skierowany do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym zamieszkałych na terenie całego województwa lubelskiego. W ramach projektu przewidziane są szkolenia zawodowe i płatne staże dla uczestników.
Każda z osób zostanie objęta wsparciem w postaci: indywidualnego doradztwa zawodowego i psychologicznego, grupowego poradnictwa zawodowego oraz 3-miesięcznych staży zawodowych zgodnych z tematyką szkolenia.
Za udział w szkoleniach i stażach uczestnicy otrzymają stypendium (stypendium szkoleniowe - 730 zł netto, stażowe – 990 zł netto).
Obecnie prowadzona jest rekrutacja w Lublinie na szkolenie Pomoc kuchenna/Kucharz, które odbędzie się w kwietniu. Będzie ono realizowane w jednej z lubelskich restauracji. Uczestnicy otrzymają certyfikat z Cechu Rzemiosł.
Organizatorzy realizują również inne szkolenia (po zebraniu grupy).
Dane kontaktowe:
Karolina Kaniowska
Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14 Lublin
tel. 516 316 850
81 5252843
e-mail: szansanajutro@los.lublin.pl
los.lublin.pl/szansanajutro