skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

4 kwietnia 2017, 12:01 Dni otwarte na Tynieckiej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z wadą wzroku lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodziców na Dni Otwarte Ośrodka.
Placówkę będzie można odwiedzać 7 kwietnia 2017 (piątek) w godzinach 16.00–19.00 oraz 8 kwietnia 2017 (sobota) w godzinach 09.00–13.00.
W programie:
• spotkania ze specjalistami: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oddziału przedszkolnego, terapii widzenia, orientacji przestrzennej, rehabilitacji ruchowej, terapii audio-psycho-lingwistycznej, technik brajlowskich,
• konsultacje z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym oraz dyrekcją w sprawie rekrutacji do naszych szkół,
• zwiedzanie Ośrodka, w tym wybranych pracowni szkolnych (biologicznej, tyfloinformatycznej, masażu, studia nagrań, sali wikliniarskiej), basenu, siłowni, sali gimnastycznej,
• multimedialna prezentacja Ośrodka,
• oraz dodatkowe atrakcje.
Podczas Dni Otwartych będzie można uczestniczyć w bezpłatnych konsultacjach, które prowadzimy przez cały rok. Konsultacje obejmują:
• ocenę funkcjonalnego widzenia i dobór pomocy optycznych,
• diagnozę umiejętności poruszania się w przestrzeni (małej i dużej),
• ocenę rozwoju ruchowego (postawy),
• dobór metod, form oraz technik pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem,
• rozmowę z dyrektorem szkoły, pedagogiem i psychologiem.
Kontakt:
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków
tel. +48 12 266 66 80 wewn.: 148, 154
e-mail: sosw@blind.krakow.pl