skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

3 kwietnia 2017, 09:29 Ponad barierami, ponad granicami

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie – Austria, Belgia, Polska – „Ponad barierami i granicami”, w którym:

 • poznasz inne kraje europejskie i ich kulturę,
 • nauczysz się różnych umiejętności przydatnych w życiu codziennym i w kontaktach międzyludzkich,
 • nawiążesz nowe znajomości.
Dla jakich uczestników jest ten projekt?
 • z dysfunkcją wzroku posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w wieku 18-30 oraz w wieku 50+,
 • chcących zdobywać nową wiedzę i umiejętności,
 • otwartych na nowe kontakty i chętnie dzielących się swoim doświadczeniem,
 • którzy dysponują czasem i są gotowi zaangażować się w działania projektu przez cały okres jego realizacji (tj. od kwietnia 2017 do czerwca 2018), poprzez: utrzymywanie kontaktu z innymi uczestnikami, np. przez skype, telefon, e-mail; organizowanie lokalnych imprez upowszechniających rezultaty projektu.
Główne działania projektu:
1. Szkolenia stacjonarne (jedno pięciodniowe szkolenie w Polsce, jedno pięciodniowe szkolenie w Belgii, jedno pięciodniowe szkolenie w Austrii).
Zakres szkoleń:
 • obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych,
 • czynności życia codziennego w tym np. gotowanie,
 • dobieranie ubioru stosownie do okazji, budowanie swojego wizerunku,
 • komunikacja interpersonalna,
 • nauka niezbędnych do komunikacji zwrotów w języku francuskim, niemieckim, polskim i angielskim,
 • różne techniki czytania, pisania, liczenia, w tym przy użyciu systemu brajla oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
2. Kilkugodzinne szkolenia zdalne, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. przez skype’a), co najmniej jedno przed i jedno po każdym szkoleniu stacjonarnym – szkolenia przygotowujące do szkoleń stacjonarnych oraz będące przedłużeniem szkoleń stacjonarnych.
3. Imprezy upowszechniające rezultaty projektu, w każdym kraju, w regionach uczestników projektu. Podczas wyjazdów na szkolenia realizowane za granicą przewiduje się również wyjścia do miejsc kultury i/lub zwiedzanie zabytków/ciekawych miejsc znajdujących się w pobliżu miejsca realizacji szkoleń.
W projekcie może wziąć udział 10 uczestników z każdego kraju.
Projekt realizowany jest do czerwca 2018 r.
Projekt jest finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus+.
Zgłoszenia do udziału w projekcie (formularz zgłoszeniowy pod tym linkiem) prosimy przysyłać do dnia 31.03.2017 r. na adres:
Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
Z dopiskiem: Projekt „Ponad barierami i granicami”.
lub na adres: alemanczyk@pzn.org.pl z podaniem w tytule nazwy projektu: „Ponad barierami i granicami”.
Liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego. Formularze otrzymane po 31.03.2017 r. nie będą rozpatrywane.
Do 10 kwietnia komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników projektu.
Zapraszamy do udziału w projekcie!!!
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://pzn.org.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-miedzynarodowym-projekcie-ponad-barierami-i-granicami/