skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

22 sierpnia 2016, 10:50 Infolinie PFRON-u

W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomiono nowy numer infolinii dla połączeń z telefonów stacjonarnych. Zmianę wprowadzono w celu skrócenia czasu oczekiwania na połączenie oraz obniżenia jego kosztów – zapłaci się tylko za pierwszą minutę połączenia, zgodnie z cennikiem operatora.

Nowy numer to 0 801108600 i można dzwonić na niego tylko z telefonów stacjonarnych. Dotychczasowy numer infolinii – 22 50 55 670 – jest nadal czynny dla połączeń z telefonów komórkowych. Pod jednym i drugim numerem pracownicy udzielają informacji w zakresie m.in. zadań ustawowych PFRON, uprawnień osób niepełnosprawnych, realizowanych programów. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:30.
Przypominamy, że w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działają jeszcze dwie infolinie:
• 0 801 233 554 (lub 22 581 84 10) – gdzie można uzyskać informacje wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami Systemu Obsługi Dofinansowań
i Refundacji (SODiR).
• 22 50 55 699 – za pomocą której można uzyskać informacje wyłącznie w sprawach związanych z obowiązkowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami systemu e-PFRON, umożliwiającego pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych.