skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

1 sierpnia 2016, 14:40 PFRON czeka na Twoje uwagi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utworzono 25 lat temu. Od tego czasu sytuacja osób niepełnosprawnych znacznie się poprawiła, choć jest jeszcze wiele do zrobienia, by skutecznie unowocześnić system wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
We współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej PFRON uruchomił szerokie konsultacje społeczne, które pozwolą na wypracowanie efektywnego otoczenia prawnego dla wsparcia osób niepełnosprawnych. Konsultacje te pozwolą na przebudowę i unowocześnienie systemu wsparcia, funkcjonującego już 25 lat. Konsultacje będą otwarte do 15 września 2016 r.
Uwagi do obowiązującego systemu prawnego można zgłaszać za pośrednictwem formularza: http://www.pfron.org.pl/pl/konsultacje-spoleczne/3226,Formularz.html.
To pierwsze konsultacje ustawy o rehabilitacji, w których każdy może zgłosić swoje uwagi.