skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

12 lipca 2016, 14:24 Przygotowanie do świąt

Krakowskie szopki są znane na całym świecie. Pierwsze takie mini budowle powstały w połowie XIX w. Tworzyli je cieśle, murarze z podkrakowskich okolic, głównie ze Zwierzyńca. Było to dla nich dodatkowe zajęcie w czasie martwego sezonu budowlanego. W okresie świąt chodzili ze swymi dziełami po domach. Od 2 poł. XIX w. wśród murarzy i robotników budowlanych w Krakowie zaczął powstawać swego rodzaju odrębny cech. Dziś krakowskie szopkarstwo znajduje się na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki projektowi Muzeum Historycznego Miasta Krakowa sztuki tej mogą spróbować także osoby z dysfunkcją wzroku.

Placówka ta organizuje bowiem integracyjne warsztaty z budowy tradycyjnej szopki krakowskiej. Od września do listopada odbędą się spotkania z twórcami szopek, spacery po mieście szlakiem architektury inspirującej twórców, a także warsztaty plastyczne. Efektem spotkań będzie stworzenie szopek, które wezmą udział w 74. konkursie na Najpiękniejsza Szopkę Krakowską organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, a także zostaną pokazane na pokonkursowej wystawie w Pałacu Krzysztofory w specjalnie przygotowanej części wystawy, którą będzie można poznawać dotykiem. Projekt został dofinansowany z programu Kultura Dostępna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorzy kierują swoje zaproszenie do osób dorosłych młodych duchem. Uczestnicy warsztatów będą pracować w kameralnych grupach (sześcioro osób z dysfunkcją wzroku oraz sześcioro widzących), które pod okiem edukatorów i muzealników będą wspólnie tworzyły szopkę.

Ramowy plan działań przedstawia się następująco:
wrzesień 2016
spotkanie integracyjne dla uczestników projektu, zapoznanie z prowadzącymi (1 godzina),
spotkanie z szopkarzem, zapoznanie z zasadami tworzenia tradycyjnych szopek krakowskich (1-2 godzin),
dwa spacery z elementami dotykowymi i audiodeskrypcją, szlakiem architektury Krakowa stanowiącej inspirację dla twórców szopek (2 x 2 godziny),

październik – listopad 2016
trzy warsztaty plastyczne podzielone tematycznie: 1. konstrukcja, 2. dekoracja, 3. postacie (3 x 3 godziny)

grudzień 2016
udział w konkursie – 1 grudnia 2016, Rynek Główny pod pomnikiem Adama Mickiewicza,
udział w wernisażu - 4 grudnia 2016, Pałac Krzysztofory,
konferencja prasowa podsumowująca przebieg projektu,
Dokładne terminy spotkań zostaną uzgodnione z uczestnikami.

W ramach projektu przygotowane zostaną także dostępne materiały dydaktyczne i promocyjne: makiety szopek i pomoce dotykowe do wykorzystania w ramach warsztatów, audiodeskrypcja szopki, słuchowisko o tradycji i historii szopek, materiały w alfabecie Braille’a oraz film dokumentujący przebieg warsztatów.

Rezultaty projektu zostaną zaprezentowane w specjalnie przygotowanej przestrzeni na pokonkursowej wystawie szopek w Pałacu Krzysztofory. Scenariusz warsztatów i wszystkie materiały dydaktyczne będą na bieżąco konsultowane przez specjalistów w dziedzinie tyflografiki i audiodeskrypcji.

Osoby do kontaktu: Elżbieta Lang (691-377-437, e.lang@mhk.pl), Katarzyna Bury (12 411 99 18, wew. 141, k.bury@mhk.pl).

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Pracownia Muzeum Podgórza
Tel. (12) 422-42-19, (12) 422-21-18, (12) 411-99-18, wew. 141
e-mail: k.bury@mhk.pl
podgorze@mhk.pl
mhk.pl