skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

27 czerwca 2016, 14:52 Bezpłatne leki dla seniorów od września

Każdy, kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, które znajdą się na specjalnym wykazie na liście refundacyjnej – tak wynika z noweli ustawy, która weszła w życie w niedzielę 12 czerwca. Lista darmowych leków ma być przygotowana do 1 września.
W wykazie tym mają znaleźć się w szczególności medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego.
Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) i niektóre pielęgniarki POZ oraz lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny.
Założono, że w latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na ten cel wyniesie prawie 8,3 mld zł. W 2016 r. koszt funkcjonowania ustawy określono na 125 mln zł.
W związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych oraz z potencjalnym poszerzaniem wykazu leków założono stopniowy wzrost kwoty refundacji o ok. 15 proc. rocznie w ciągu kolejnych 6–7 lat, a następnie spowolnienie tego wzrostu do ok. 6 proc.
W sytuacji, gdy wydatki z budżetu państwa przekroczą po pierwszym kwartale danego roku 25 proc. limitu przewidzianego na ten rok, minister zdrowia wdroży „mechanizm korygujący", który będzie polegał na zmianie wykazu bezpłatnych leków.