skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

22 czerwca 2016, 13:29 Centrum porad

Komitet Ochrony Praw Dziecka serdecznie zaprasza do korzystania z usług „Centrum Porad Specjalistycznych dla Osób Niepełnosprawnych i ich otoczenia".
Celem funkcjonowania Centrum jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu dostępu do informacji i specjalistycznych usług, w tym z zakresu prawa, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, poradnictwa socjalno-bytowego, poradnictwa rodzinnego.
W ramach działania „Centrum Porad Specjalistycznych dla osób Niepełnosprawnych i ich otoczenia" osoby niepełnosprawne i ich rodziny, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych mogą uzyskać wsparcie w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w postaci indywidualnych konsultacji, porad telefonicznych, mailowych i listowych.
W skład zespołu udzielającego porad wchodzą: prawnik, psycholog, pedagog, specjalista do spraw poradnictwa rodzinnego oraz specjalista ds. socjalno-bytowych. Konsultacje udzielane są osobiście w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6 w Warszawie jak również na odległość: telefonicznie, przez formularz na stronie www, pocztę elektroniczną i tradycyjną.
Specjaliści są dostępni w siedzibie KOPD, ul. Oleandrów 6 w Warszawie.
Możesz zadzwonić do Komitetu Ochrony Praw Dziecka pod numer:
22 626 94 19 aby umówić się na spotkanie lub porozmawiać telefonicznie.
Możesz też napisać maila na adres: kopd@kopd.pl

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6, III piętro
tel. (22) 626-94-19
e-mail: kopd@kopd.pl
kopd.pl

Projekt „Centrum Porad Specjalistycznych dla Osób Niepełnosprawnych i ich otoczenia” realizowany jest przez Komitet Ochrony Praw Dziecka dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań zlecanych w konkursie 24.