skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

14 czerwca 2016, 13:30 Muzeum bez wyjątku


Od 11 kwietnia przewodnicy biegli w audiodeskrypcji i tłumaczeniach na język migowy oprowadzają odwiedzających Muzeum Emigracji w Gdyni. W ramach projektu „Muzeum Bez Wyjątku 2016" do 31 sierpnia dzieci i dorośli z niepełnosprawnością wzroku, osoby niesłyszące a także z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły bezpłatnie zwiedzić wystawę stałą. Ponadto wybrane wydarzenia w Muzeum będą tłumaczone na Polski Język Migowy. W skład projektu wchodzi także autorski program warsztatów zaprojektowany specjalnie dla potrzeb tej grupy zwiedzających.

– Wierzymy, że nowoczesna instytucja kultury to miejsce otwarte. Dla wszystkich i bez wyjątków. Właśnie dlatego kompleksową ofertę dla osób z niepełnosprawnościami nazwaliśmy „Muzeum Bez Wyjątku". Zależało nam na tym, aby nie tylko umożliwić tej grupie komfortowe zwiedzanie wystawy, ale i regularnie włączać ich w życie kulturalne placówki – komentuje start projektu Anna Posłuszna z działu edukacji placówki.
W ramach „Muzeum Bez Wyjątku 2016" będzie można skorzystać z oprowadzania tłumaczonego na Polski Język Migowy lub System Językowo-Migowy. Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku wesprą przewodniczki biegłe w audiodeskrypcji, które pomogą także w poruszaniu się po budynku i odkrywaniu tych elementów ekspozycji, które można poznawać przez dotyk. Osoby głuchoniewidome będą mogły skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych tłumaczy-przewodników (tzw. tłumaczy SKOGN). Z kolei przewodnicy osób z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od potrzeb mogą oprowadzić grupę, przybliżając jej w przystępny sposób główne wątki wystawy, jak i asystować pojedynczym osobom, towarzysząc im podczas całej wizyty i pozwalając na indywidualny odbiór muzeum. Wsparcie przewodników może rozpocząć się już w momencie odebrania gościa Muzeum z przystanku autobusowego. Chętnie wskażą oni wszystkie potrzebne miejsca (szatnia, toaleta, kawiarnia itp.) i udzielą innej, niezbędnej pomocy.
Oferta tłumaczeń na Polski Język Migowy dotyczy poszczególnych wykładów, spotkań i prelekcji prowadzonych regularnie w Muzeum Emigracji. W maju i czerwcu szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa cykle spotkań. W ramach serii „Poznaj świat z…", można poznać podróżników, którzy podczas swoich wypraw odwiedzali miejsca związane z polską emigracją. Bohaterem najbliższego spotkania będzie Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, dziennikarz i pisarz, który opowie o wyprawie „Vivat Polonia 2016" śladami Stefana Szolc - Rogozińskiego, słynnego polskiego odkrywcy Afryki w XIX wieku.
W comiesięcznym cyklu „Przejdźmy do rzeczy" prezentowane są wybrane przedmioty z muzealnej kolekcji, która liczy ponad 10 000 obiektów. Za każdym razem jest to jedna rzecz, której na co dzień nie znajdziemy na wystawie stałej.
Warsztaty prowadzą edukatorzy przygotowani do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. To stali współpracownicy Muzeum, którzy pomagają tworzyć ofertę dostępną dla wszystkich i angażującą element twórczy. Każde proponowane warsztaty mogą być zmodyfikowane tak, aby odpowiadały wiekowi uczestników oraz stopniu ich niepełnosprawności.
Jak można skorzystać z usług przewodnika i tłumacza?
Rezerwacji oprowadzania po wystawie stałej należy dokonywać z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych, a udziału w spotkaniach tłumaczonych na język migowy min. 3 dni roboczych.
Od wtorku do niedzieli Muzeum oferuje usługi oprowadzania dla osób:
- niewidomych i słabowidziących,
- głuchoniewidomych,
- osób niesłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną.

Najbliższe spotkania udostępniane do tłumaczenia na Polski Język Migowy:
15 czerwca | 17.30 - Poznaj Świat z Tomaszem Grzywaczewskim
23 czerwca 2016, czwartek | 18.00 - Przejdźmy do rzeczy: „Pocztówki. Powidoki"
Do dokonywania rezerwacji zapraszamy zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne.

Proponowane tematy warsztatów:
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną:
Za Oceanem
Warsztaty koncertujące się na tematyce związanej z podróżowaniem. Wędrując palcem po mapie zastanowimy się, gdzie chcielibyśmy się wybrać, jak tam się dostać i jak zmieniły się sposoby przemieszczania się na przestrzeni ostatnich 100 lat.
Dziewięć dni na Batorym
Na zajęciach omawiane są realia związane z życiem na statkach, nie tylko z perspektywy pasażera – zwrócimy szczególną uwagę na zawody i prace, jakie mogą być wykonywane na transatlantykach.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – wiek 8 – 12 lat, z możliwością dostosowania do innych grup wiekowych:
Wielka podróż
Warsztaty poruszają tematykę bezpiecznej podróży oraz odpowiedniego przygotowania do niej. Uczestnicy zaznajamiają się także z podstawowymi różnicami kulturowymi, które charakteryzują różne kraje i regiony
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku (niewidome i słabowidzące):
Na emigracji
Warsztat ma na celu w aktywny sposób przybliżenie uczestnikom, czym tak naprawdę jest emigracja i pokazać, jak różne mogą być oblicza i doświadczenia osób, które zdecydowały się na stałą zmianę miejsca zamieszkania.

Dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku (niewidome i słabowidzące) – wiek 8 – 12 lat, z możliwością dostosowania do innych grup wiekowych:
W podróży
Dzieci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z wyjazdami z kraju – na stałe lub tylko w krótką podróż. Na podstawie zawartości walizek podróżników i emigrantów z różnych dekad spróbujemy zgadnąć, dlaczego wyjeżdżano i jakie kierunki cieszyły się największą popularnością

Dzieci niesłyszące i młodzież niesłysząca – wiek 8 – 16 lat, z możliwością dostosowania do innych grup wiekowych:
Kim jestem? Skąd pochodzę?
Na warsztatach, w różny sposób, zależny od wieku uczestników, zastanawiać się będziemy, kim jest dla nas nasza rodzina i spróbujemy stworzyć nasze własne drzewa genealogiczne, inspirując się rodzinnymi historiami z naszej wystawy stałej.
Szczegóły dotyczące wizyty należy ustalić telefoniczne, bądź mailowo z Działem Edukacji Muzeum Emigracji. Koordynatorki projektu pomogą określić potrzeby i zaproponują program wizyty. Datę ustala się indywidulanie dla każdej grupy, razem z pracownikami Muzeum.

Kontakt:
Anna Posłuszna
tel. +48 58 670 41 89
a.posluszna@muzeumemigracji.pl
Joanna Gojżewska
tel. +84 58 670 41 60
j.gojzewska@muzeumemigracji.pl

Usługi dostępne są do 31 sierpnia dzięki projektowi „Muzeum bez Wyjątku", na które Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna". Partnerami projektu są Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym oraz Centrum Integracja.