skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

10 czerwca 2016, 14:40 II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Jest to jedna z nielicznych okazji, by spotkać się i wypracować wspólne stanowisko w ważnych dla osób niepełnosprawnych sprawach, ale też poczuć się silną grupą, która może coś w Polsce zmienić. To właśnie w tym celu organizowany jest II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny jest także włączony w przygotowania tego wydarzenia.

Pierwsza edycja odbyła się 16 września w Warszawie i zgromadziła blisko 400 uczestników z całej Polski, którzy przyjechali, by rozmawiać o prawach osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentowane zostały wtedy efekty prac nad Raportem Alternatywnym i rekomendacjami dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji ONZ. Raport opisywał sytuację po dwóch latach od ratyfikacji przez Polskę Konwencji i miał charakter uzupełniający w stosunku do opracowań przygotowanych przez rząd i Rzecznika Praw Obywatelskich.
Na II kongresie poruszone zostaną nowe aspekty prawne, a także problemy zgłaszane przez uczestników I edycji. Będzie to kolejna okazja do wymiany poglądów i poznania organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i włączenia się w ich działalność.
II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 20 września 2016 r. w Warszawie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (ul. Chodakowskiej 19/31).
Udział w nim – podobnie jak w roku ubiegłym – będzie bezpłatny. W spotkaniu uczestniczył będzie tłumacz polskiego języka migowego, będzie również dostęp do pętli indukcyjnej.
Tegoroczny Kongres poprzedzony jest konwentami regionalnymi w kilku miastach w Polsce, których celem jest dotarcie do osób z niepełnosprawnościami niemających możliwości uczestniczenia w Kongresie. Celem Konwentów będzie również wyłonienie tematów poruszanych podczas Kongresu, a oscylujących wokół Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Szczegółowy program będzie przygotowywany po 30 czerwca po zakończeniu konwentów, ale już teraz znany jest plan dnia:
• 10.00-11.00 – Początek Kongresu (omówienie zeszłorocznego kongresu, geneza procesu i demokratyczność: skąd pomysł na tegoroczny i skąd pomysł na Konwenty regionalne)
• 11.00-11.30 – Przerwa kawowa
• 11.30.-13.30 – Sesje równoległe w 4 salach (2 tematy – 15 minut wprowadzenie + 45 min dyskusji)
• 13.30-14.00 – Przerwa kawowa
• 14.30-15.30 – Podsumowanie sesji (10 minut na każdą z 4 sesji) i całego Kongresu
• 15.30-16.30 – Obiad
Aktualne informacje na temat II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie http://konwencja.org/
Swój udział w Kongresie można już zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na wspomnianej stronie.
Koordynator wydarzenia:
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
pl. Konstytucji 5/4
00-657 Warszawa
tel: 663 000 037
firr.org.pl