skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

25 maja 2016, 09:00 Turnus rehabilitacyjny dla dzieci

Polski Związek Niewidomych informuje, że w 2016 r. turnus usprawniająco-rekreacyjny dla dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z rodzicami odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Uczestnicy: nie mniej niż 20 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami.
Wiek: dzieci od 5 do 12 lat.
Termin: od 26 czerwca do 9 lipca 2016r. – 14 dni.
Liczba miejsc: maksymalnie 60 osób.
Wyżywienie: pełne – 3 posiłki dziennie.
Warunki mieszkaniowe: 24 pokoje z łazienkami, 3-osobowe na parterze i I piętrze.

3-osobowe pokoje – każdy z łazienką – są zgrupowane po trzy, tworząc oddzielne mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym (dostęp do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego). W sąsiedztwie znajduje się pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania. Oprócz tego na terenie internatu znajduje się kuchnia i duża stołówka.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wzrokowo korzystających z dofinansowania.
Ośrodek posiada zaplecze do realizacji programu turnusu, form rehabilitacji i zaplecze do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych, odpowiednią dla osób z uszkodzonym wzrokiem pracownię ceramiczną, konie i stadninę do prowadzenia hipoterapii, basen, w którym mogą odbywać się zajęcia rehabilitacji ruchowej, pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne odpowiednio wyposażone: gabinet do zajęć logopedycznych, sale do zajęć muzyczno-ruchowych z instrumentami, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych i prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i tak zorganizowane, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci z dysfunkcją wzroku.
Ośrodek posiada oznaczenia w brajlu i powiększonym druku na drzwiach, zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne są oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni wyczuwalną dotykowo dla osób z problemami wzroku, odpowiednio oznakowane schody. Na terenie Ośrodka działa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadająca umowę z NFZ. Na czas trwania turnusu zostanie zapewniona stała obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja stomatologiczna i konsultacja lekarza rehabilitanta.
Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Na terenie Ośrodka znajduje się certyfikowany plac zabaw zorganizowany dla dzieci z dysfunkcją wzroku i wyposażony w urządzenia przeznaczone dla dzieci z tym rodzajem niepełnosprawności, np. tandemy.

Proponowane zajęcia:

 • rehabilitacja wzroku,
 • orientacja przestrzenna oraz bezpieczne i samodzielne poruszanie się z elementami
 • czynności życia codziennego,
 • zajęcia edukacyjne-głównie nauka i doskonalenie znajomości brajla, rozwijanie percepcji dotykowej,
 • rehabilitacja ruchowa / gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia w pracowni ceramiki,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia z psychologiem,
 • logopedia,
 • hipoterapia,
 • zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • zajęcia plastyczne,
 • ceramika,
 • seans filmu z audiodeskrypcją,
 • prelekcje i wykłady dla rodziców,
 • wycieczka do Warszawy – Łazienki Królewskie,
 • seans w leczniczej komnacie solnej „Delfin” w Izabelinie.
Kadrę stanowią specjaliści na co dzień zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
Zapraszamy dzieci niewidome wraz z rodzicami i rodzeństwem.

Koszty:
 • Dziecko niepełnosprawne – 2 500 zł, w tym: zakwaterowanie – 14 dni, pełne wyżywienie, ww. zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające, ubezpieczenie, drobne upominki.
 • Opiekun – 1310 zł, w tym: zakwaterowanie – 14 dni, pełne wyżywienie, konsultacje z terapeutami, wykłady prelegentów, ubezpieczenie.
 • Drugi rodzic – 1190 zł, zakwaterowanie - 14 dni, pełne wyżywienie, ubezpieczenie.
 • Rodzeństwo: do 2 r.ż., - bezpłatnie; od 2 do 6 r.ż. – 500 zł, w tym zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie; od 6 do 12 r.ż. – 1000 zł, w tym zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie.
 • 1 opiekun + 1 dziecko niepełnosprawne 3.810-zł.
Zgłoszenia (wypełniona karta informacyjna – dostępna na stronie: http://pzn.org.pl/turnus-rehabilitacyjny/ + kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności) prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
Centrum Rehabilitacji Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
Na zgłoszenia czekamy do 23 maja 2016 r.
W razie pytań prosimy o kontakt: Iwona Optułowicz, tel.: 22 635 52 84, e-mail: ioptulowicz@pzn.org.pl