skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

26 kwietnia 2016, 15:01 Czy szykują się zmiany w edukacji?

Dzieci z niepełnosprawnością powinny uczyć się w oddzielnych klasach, a integrować się z innymi na przerwach i w świetlicy – taki pomysł, według informacji, które pojawiają się w różnych ogólnodostępnych mediach, mają nasi decydenci.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia jednak, że „obecnie nie są prowadzone żadne prace nad zmianami przepisów dotyczących kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie ma również mowy o dyskryminacji czy izolowaniu tych dzieci. Zadaniem Ministra Edukacji Narodowej jest to, aby realizować edukację włączającą zgodnie z oczekiwaniami rodziców i uczniów”.
Skąd zatem pomysł z odseparowaniem dzieci niepełnosprawnych? Otóż kształcenie specjalne jest jednym z tematów ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Od marca w całej Polsce blisko 2 tys. ekspertów wraz z rodzicami, uczniami, nauczycielami i samorządowcami dyskutuje nad rozwiązaniami, które zapobiegną nieprawidłowościom w zakresie edukacji, w tym również uczniów ze specjalnymi potrzebami. Jak podaje Ministerstwo, w dyskusji pojawiły się głosy – szczególnie rodziców – że w szkołach ogólnodostępnych (najlepiej najbliższych miejscu zamieszkania) uczniowie z orzeczeniami powinni uczyć się w oddzielnych klasach.
Co wyniknie z debaty, nie wiadomo. Ostateczne rozwiązania dotyczące kształcenia specjalnego będą prezentowane pod koniec czerwca w ramach podsumowania 16 ogólnopolskich spotkań.
Jeśli chcemy, by debata prowadziła do dobrych zmian, warto wziąć w niej udział. Przed nami jeszcze jedno spotkanie dotyczące kształcenia specjalnego: odbędzie się ono 17 maja w Katowicach. Każdy z nas może także wyrazić swoją opinię dotyczącą zmian w systemie oświaty poprzez formularz na stronie: https://debataoswiatowa.men.gov.pl/wyraz-opinie/
Pełna treść oświadczenia MEN dostępna jest na stronie:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-w-sprawie-dzialan-men-w-zakresie-ksztalcenia-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html