skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

14 kwietnia 2016, 11:56 XVII Krajowy Zjazd Delegatów - nowe władze

Zakończył się właśnie XVII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Niewidomych. Wybrano nowe władze na lata 2016-2020 w składzie:

Prezes Zarządu Głównego: Anna Woźniak-Szymańska (z Okręgu Mazowieckiego)
Wiceprezesi: Kornel Chmiel (z Okręgu Śląskiego), Tomasz Krzyżański (z Okręgu Świętokrzyskiego), Włodzimierz Ożga (z Okręgu Opolskiego)
Sekretarz generalny: Elżbieta Oleksiak (kierownik Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN)
Skarbnik: Dorota Moryc (z Okręgu Śląskiego)

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący GKR: Piotr Kopyciński (z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego)

Członkowie:
Krzysztof Badowski (z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu),
Elżbieta Bania (z Okręgu Małopolskiego),
Leokadia Hajęcka (z Okręgu Łódzkiego),
Władysław Hudziec (z Okręgu Świętokrzyskiego, przewodniczący KRO),
Krystyna Krajewska (z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, przewodnicząca KRO),
Wojciech Kukla (z Okręgu Dolnośląskiego, sekretarz KRO),
Sławomir Kurzyński (z Okręgu Śląskiego, członek KRO),
Dominik Michalak (z Okręgu Wielkopolskiego, wiceprzewodniczący KRO),
Krystyna Nowak (z Okręgu Zachodniopomorskiego, przewodnicząca KRO),
Maria Okulska (z Okręgu Podkarpackiego, przewodnicząca KRO),
Halina Walczykiewicz (z Okręgu Lubelskiego, przewodnicząca KRO),
Wojciech Zieliński (z Okręgu Mazowieckiego, wiceprzewodniczący KRO)

Skład Prezydium Sądu Koleżeńskiego:
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego: Krystyna Skiera (z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego)
Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego: Dariusz Majorek (z Okręgu Pomorskiego)
Sekretarz Sądu: Anna Tylka (z Okręgu Małopolskiego)

Delegaci obradowali w Ustroniu Morskim w dniach 11–13 kwietnia 2016 r. Szczegółowe informacje na temat Zjazdu i osób, które zostały wybrane na nową kadencję, zamieścimy w kolejnych numerach „Pochodni” i „Biuletynu Informacyjnego Pochodni”.
Gratulujemy nowo wybranym i życzymy sukcesów w codziennej pracy na rzecz osób niewidomych i słabowidzących!