skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

7 marca 2016, 11:16 Ile można dorobić do renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy?

Pracujące osoby niepełnosprawne, które mają prawo do renty socjalnej bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, chcąc pobierać powyższe świadczenia, muszą uważać, aby nie przekroczyć ustawowo określonych kwot.
Warto znać swoje prawa i obowiązki, żeby nie zdziwić się, kiedy prawo do renty socjalnej zostanie nagle zawieszone. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego do celów emerytalnych.
Obecnie kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 2846,90 zł. Renta z tytułu niezdolności do pracy zostaje zawieszona po przekroczeniu kwoty 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, która wynosi 5287,10 zł. W przypadku przekroczenia kwoty 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 2846,90 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy zostaje zawieszona częściowo. Jest ona pomniejszona o wartość, o jaką została przekroczona. Powyższe stawki obowiązują od 1 marca 2016 r. do 31 maja roku bieżącego.
Podstawa prawna: komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r., w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. 2016 poz. 165).